Zaključak – RANG LISTA ponuđača za dodjelu lokacija za privremeno zauzimanje javne površine za postavljanje pokretnih štandova za prodaju kestenja, putem usmenog javnog nadmetanja

Dokumenti

Rang lista objavljena 12. avgusta 2022.

Pogledaj