Јавни конкурс за подношење пријава правних лица за обављање послова техничког прегледа објеката за које грађевинску и употребну дозволу издаје Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Бања Лука

Основне информације

Правни субјект:Град Бања Лука
Назив:Јавни конкурс за подношење пријава правних лица за обављање послова техничког прегледа објеката за које грађевинску и употребну дозволу издаје Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Бање Луке
Датум објаве:1.6.2022.
Отворен до:9.6.2022.

Контакт

Име контакт особе:Горан Чуковић
Телефон:051/ 244-505
E-mail адреса:goran.cukovic@banjaluka.rs.ba

Документи

Јавни конкурс

Погледај