Јавни oглас за покушај споразумног рјешавања стицања права власништва на непокретностима за које је утврђен општи интерес Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2023/19 од 01.08.2019. године

Основне информације

Правни субјект:Град Бања Лука
Назив:Јавни oглас за покушај споразумног рјешавања стицања права власништва на непокретностима за које је утврђен општи интерес Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2023/19 од 01.08.2019. године
Датум објаве:11.03.2022.
Отворен до:23.03.2022.

Контакт

Име контакт особе:Ранка Пецаљ (канцеларија 125)
Телефон:051 244 444 – локал 748
E-mail адреса:ranka.pecalj@banjaluka.rs.ba

Документи

ЈАВНИ ОГЛАС

Погледај