Јавни позив пословним субјектима у граду Бања Лука за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Co V-2

Основне информације

Правни субјекат:Град Бања Лука
Назив: Јавни позив пословним субјектима у граду Бања Лука за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Co V-2
Датум објаве: 16.04.2020.
Отворен до: у зависности од врсте субвенције (погледати јавни позив)

Контакт

Име контакт особе:ресорна одјељења Градске управе
Телефон:Одјељење за привреду: 051/244-44 (локал 837); Одјељење за комуналне послове: 051/244-44 (локла 636); Одјељење за финансије: 051/244-411; Одјељење за локални и економски развој и стратешко планирање: 051/220-288
E-mail:privreda@banjaluka.rs.ba komunalno@banjaluka.rs.ba finansije@banjaluka.rs.ba razvoj@banjaluka.rs.ba

Јавни позив

Погледај

Обрасци

Образац - комуналне таксе

Погледај

Образац - јавне површине

Погледај

Образац - субвенције кредити

Погледај

Образац - мораториј на дуг

Погледај

Образац - ослобађање закупнине

Погледај

Одлуке и други документи

Програм додјеле субвенција

Погледај

Списак дјелатности

Погледај

Одлука - субвенције кредити

Погледај

Одлука - мораториј на дуг

Погледај