Јавни позив за суфинансирање активности удружења из области борачко-инвалидске заштите којима је утврђен статус удружења од интереса за Град Бањалуку у 2022. години

Основне информације

Правни субјект:Град Бања Лука
Назив:Јавни позив за суфинансирање активности удружења из области борачко-инвалидске заштите којима је утврђен статус удружења од интереса за Град Бањалуку у 2022. години
Датум објаве:20.12.2021.
Отворен до:19.01.2022.

Контакт

Име контакт особе:Биљана Мирковић
Телефон: 051 244 507 ; 051 244 508
E-mail адреса: biljana.mirkovic@banjaluka.rs.ba

Документи

ЈАВНИ ПОЗИВ

Погледај