Наслов

Основне информације

Правни субјект:Град Бања Лука
Назив:Јавни позив за обављање услуге прикупљања и одвоза комуналног отпада из домаћинстава и вршење наплате од корисника са подручја града Бања Лука
Датум објаве:08.05.2023.
Отворен до:23.05.2023. године до 14.00 часова

Контакт

Телефон:051/244-444 (локал 497),
E-mail адреса:komunalno@banjaluka.rs.ba

Документи

Јавни позив

Погледај

Нацрт уговора

Погледај

Прилог 1

Погледај

Прилог 2

Погледај

Прилог 3

Погледај