Јавни оглас за покушај споразумног рјешавања стицања права власништва на непокретностима за које је утврђен општи интерес Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-316/23 од 26.01.2023. године, за изградњу канализације (оснивање права службености ради изградње канализације у огранцима Улице Голуба Бабића у Бањој Луци)

Основне информације

Правни субјект:Град Бања Лука
Назив:Јавни оглас за покушај споразумног рјешавања стицања права власништва на непокретностима за које је утврђен општи интерес Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-316/23 од 26.01.2023. године, за изградњу канализације (оснивање права службености ради изградње канализације у огранцима улице Голуба Бабића у Бањој Луци)
Датум објаве:29.03.2023.
Отворен до:06.04.2023.

Контакт

Име контакт особе:Јелена Марковић
Телефон:051/244-444, локал 569
E-mail адреса:jelena.markovic@banjaluka.rs.ba

Документи

ЈАВНИ ОГЛАС

Погледај