Јавни оглас за покушај споразумног рјешавања стицања права власништва на непокретностима за које је утврђен општи интерес Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2380/20 од 03.09.2020. године, за изградњу комуналне инфраструктуре

Основне информације

Правни субјект:Град Бања Лука
Назив:Јавни оглас за покушај споразумног рјешавања стицања права власништва на непокретностима за које је утврђен општи интерес Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2380/20 од 03.09.2020. године, за изградњу комуналне инфраструктуре
Датум објаве:30.03.2022.
Отворен до:07.04.2022.

Контакт

Име контакт особе:Дијана Ступар
Телефон:051/244-444 – локал 748
E-mail адреса:dijana.stupar@banjaluka.rs.ba

Документи

ЈАВНИ ОГЛАС

Погледај