Јавни конкурс за подношење пријава правних лица за обављање послова техничког прегледа објеката за које грађевинску и употребну дозволу издаје Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Бањалука

Основне информације

Правни субјект:Град Бања Лука
Назив:Јавни конкурс за подношење пријава правних лица за обављање послова техничког прегледа објеката за које грађевинску и употребну дозволу издаје Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Бањалука
Датум објаве:29.04.2022.
Отворен до:16.05.2022.

Контакт

Име контакт особе:Горан Чуковић
Телефон:051 244 505
E-mail адреса:goran.cukovic@banjaluka.rs.ba

Документи

ЈАВНИ КОНКУРС

Погледај