Javne nabavke

Home / Javne nabavke

Odluke za javne nabavke

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-83/24

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-57/24

Odluka za javnu nabavku 15-404-56/24

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-445/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-62/24

Odluka za javnu nabavku 15-404-22/24

Odluka za javnu nabavku 15-404-84/24

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-118/24 pretkvalifikacija

Odluka o izboru za jn br. 15-404-375-23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-35/24

Odluka o izboru za jn br. 15-404-448-23-izmjenjena

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-36/24

Odluka za javnu nabavku 15-404-379/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-377/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-33/24

Odluka o izboru za jn br. 15-404-422-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-34/24

Odluka o rezultatu pretkvalifikacije za JN 15-404-43/24

Odluka za javnu nabavku 15-404-423/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-44/24

Odluka za javnu nabavku 15-404-51/24

Odluka o izboru za jn br. 15-404-11-24

Odluka za javnu nabavku 15-404-60/24

Odluka za javnu nabavku 15-404-22/24

Odluka za javnu nabavku 15-404-7/24

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-28/24

Odluka o izboru za jn br. 15-404-30-24

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-40/24

Odluka za javnu nabavku 15-404-10/24

Odluka za javnu nabavku 15-404-19/24

Odluka za javnu nabavku 15-404-14/24

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-66/24

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-15/24

Odluka za javnu nabavku 15-404-454/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-41/24 pretkvalifikacija

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-20/24

Odluka o izboru za jn br. 15-404-323-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-29/24

žOdluka za javnu nabavku broj 15-404-414/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-448-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-16/24

Odluka za javnu nabavku 15-404-7/24

Odluka za javnu nabavku 15-404-12/24

Odluka za javnu nabavku 15-404-433/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-420/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-436-23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-431/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-403/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-386/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-21/24

Odluka-za-javnu-nabavku-broj-15-404-333-23.

Odluka za javnu nabavku 15-404-443/23

Nova odluka za javnu nabavku broj 15-404-415/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-359/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-3/24

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-429/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-415/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-430/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-434/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-416/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-492/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-470/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-466/23

Odluka za jn br. 15-404-310-23-poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-481/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-386/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-623/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-431/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-385/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-388-23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-384/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-381/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-460/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-398/23

Odluka za jn br. 15-404-380-23-poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-407/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-163/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-460/23 pretkvalifikacija

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-430/23 pretkvalifikacija

Odluka za javnu nabavku 15-404-400/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-399/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-362-23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-378/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-408/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-366/23

Odluka za jn br. 15-404-340-23 poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-256/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-391/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-364/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-407/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-376/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-372/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-393/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-358/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-368/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-371/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-331-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-389/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-390/23

Odluka o rezultatu pretkvalifikacije za JN 15-404-398/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-332/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-394/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-282/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-323-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-357/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-294-23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-299-23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-313-23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-361/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-356/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-256/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-365/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-369/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-281-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-353/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-370/23

Odluka za jn br. 15-404-278-23-poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-349/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-339/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-314/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-360/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-325/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-319/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-378/23 pretkvalifikacija

Odluka za javnu nabavku 15-404-334/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-351/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-350/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-266-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-341/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-309/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-240/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-352/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-343/23

Odluka za jn br. 15-404-246-23 poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-348/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-273/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-273/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-342/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-258/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-330/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-345/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-235-23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-322/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-327/23

Odluka o poništenju 15-404-321/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-317/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-335/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-623/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-328/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-306/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-537-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-305/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-123/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-312/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-329/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-304/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-318-23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-296/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-307/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-324/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-286/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-326-23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-303/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-249-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-287/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-301/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-311/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-308/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-271/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-233-23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-320/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-283/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-71-23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-295-23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-66-23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-324/23 – pretkvalifikacija

Odluka za javnu nabavku 15-404-252/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-315/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-292/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-298/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-259/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-239-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-300/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-272/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-240/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-260-23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-264/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-280/23

Odluka o izboru II 15-404-231/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-293/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-289/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-279/23

Odluka za j.n. broj 15-404-195-23.

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-276/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-135/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-262/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-298/23 pretkvalifikacija

Odluka za javnu nabavku 15-404-623/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-267/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-269/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-242-23-izmjena

Odluka o izboru za jn br. 15-404-247-23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-285/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-214/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-210/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-211/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-250/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-261/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-257/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-265/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-237-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-238/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-255/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-263/23-poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-251/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-279/23 pretkvalifikacija

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-264/23 pretkvalifikacija

Odluka o izboru za jn br. 15-404-180-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-270/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-254/23-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-231/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-268/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-221/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-66-23-druga

Odluka o izboru za jn br. 15-404-208-23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-229/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-251/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-220/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-214/23 poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-242/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-222/23-poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-244/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-228/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-225/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-232/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-213/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-243/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-87/23 poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-212/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-58/23

Odluka o rezultatu pretkvalifikacije za JN 15-404-209/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-219/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-176-23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-172-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-149/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-206/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-207/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-210/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-100/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-104/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-223/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-118/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-188/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-134/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-135/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-211/23 – pretkvalifikacija

Odluka za javnu nabavku 15-404-201/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-202/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-168-23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-148-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-196/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-61/23 druga

Odluka za javnu nabavku 15-404-181/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-126/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-87/23 druga

Odluka o izboru za jn br. 15-404-120-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-215/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-194/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-174/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-229/23 pretkvalifikacija

Odluka za javnu nabavku 15-404-147/23-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-218/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-160-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-183/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-142/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-34-23-izmjena

Odluka o izboru za jn br. 15-404-138-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-149/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-215/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-163/23 druga

Odluka za javnu nabavku 15-404-119/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-175/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-186/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-139-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-182/23-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-192/23

Odluka o za jn br. 15-404-198-23-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-179/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-169/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-99-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-162/23-poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-165/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-150/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-161/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-51-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-189/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-185/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-170/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-66-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-173/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-141/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-167/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-132/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-184/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-86/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-143/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-149/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-163/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-147-23

Odluka za jn br. 15-404-136-23 poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-67/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-151/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-158/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-58/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-653/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-157/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-122/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-44-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-108/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-133/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-162/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-107-23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-34-23

Odluka o rezultatu pretkvalifikacije za JN 15-404-142/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-102/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-93/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-98/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-100/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-29/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-111-23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-96-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-128/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-78/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-123/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-140/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-79/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-57/23

Odluka za jn br. 15-404-127-23- poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-40/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-52-23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-112/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-151/23 pretkvalifikacija

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-103/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-653/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-117/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-109/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-61/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-72/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-77/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-114/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-91/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-89/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-90/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-125/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-113/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-81/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-54/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-92/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-36/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-97/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-110/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-82/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-68/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-101/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-88/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-37-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-69/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-62/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-70/23-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-105/23 poništenje

Odluka o rezultatu pretkvalifikacije za JN 15-404-40/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-16/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-103/23 pretkvalifikacija

Odluka za javnu nabavku 15-404-50/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-6/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-74/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-64/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-14/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-49/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-30/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-43/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-625/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-55/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-55/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-46/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-47/23

Odluka za javnu 15-404-623/22

Odluka za jn br. 15-404-15-23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-665/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-35/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-17/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-39/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-36/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-660/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-22/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-23/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-634-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-45/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-20/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-653/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-657/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-711/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-708/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-667/22

Odluka za jn br. 15-404-699-22-poništenje

Nova odluka za javnu nabavku broj 15-404-58/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-559/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-696/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-637/22

Odluka o pretkvalifikaciji 15-404-16/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-627/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-628-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-643/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-703/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-699-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-639/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-705-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-656/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-669-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-712-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-659/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-697-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-656-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-591-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-650-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-652/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-640/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-654/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-700/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-709/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-638/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-702/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-655-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-651/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-710/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-706/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-668/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-704/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-600/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-658/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-713/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-663/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-701/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-714/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-661/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-581/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-568/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-608/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-664/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-607/22 – poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-549/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-598/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-556/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-599/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-594/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-541/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-555/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-534-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-523/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-540/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-543/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-550/22

Nova odluka za javnu nabavku broj 15-404-58/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-499-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-535/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-566/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-570/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-536/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-565/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-547/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-502-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-533/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-533/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-508-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-520/22

Odluka za jn br. 15-404-450-22-poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-504/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-487-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-521/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-514/22

Nova odluka za javnu nabavku broj 15-404-360/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-461-22

Nova odluka za javnu nabavku broj 15-404-449/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-446-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-506/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-493/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-529/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-467/22

Odluka za jn br. 15-404-435-22-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-481/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-479/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-522/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-468-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-349/22 II

Odluka za javnu nabavku 15-404-439/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-515/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-378-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-459/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-462/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-374-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-415/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-369-22-izmjena

Odluka za javnu nabavku 15-404-460/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-441/22

Odluka za jn br. 15-404-399-22 -poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-491/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-449/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-434/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-144/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-494/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-440/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-448/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-480/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-379/22 IV

Odluka o izboru za jn br. 15-404-466-21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-383-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-333-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-405/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-294-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-338/22

Odluka za jn br. 15-404-72-22-poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-370/22

Nova odluka za javnu nabavku broj 15-404-58/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-352/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-424/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-425/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-360/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-369-22-druga

Odluka o za jn br. 15-404-273-22-poništenje

Odluka o izboru za jn br. 20-404-330-21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-380/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-411/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-375/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-349/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-382/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-379/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-408/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-385/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-369-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-358/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-344/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-340/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-283/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-368/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-367/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-357/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-377/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-341/22 II

Odluka o izboru za jn br. 15-404-391-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-366/22-poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-346/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-392/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-310/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-356/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-341/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-281/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-339/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-300/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-132/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-351/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-364/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-302/22

Odluka za jn br. 15-404-217-22-poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-266/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-258/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-303/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-202/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-260/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-342/22-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-309/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-210/22

Odluka o izboru za jn br. 20-404-229-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-322/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-343/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-207-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-227-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-299/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-281/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-293/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-267/22-poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-297/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-298/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-318/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-280-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-182/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-286/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-301/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-58/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-319/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-316/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-269/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-132/22

Nova odluka za javnu nabavku broj 15-404-198/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-219/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-156/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-238/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-272/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-263/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-227/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-275/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-261/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-274/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-326/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-268/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-197/22-II

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-235/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-181/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-282/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-198-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-143-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-239/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-215-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-174-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-93-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-172/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-211/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-216/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-158-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-233/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-201/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-237/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-236/22-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-245/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-438/21 (III)

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-213/22

Odluka o izboru za jn br. 20-404-330-21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-197/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-196/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-243/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-214/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-251/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-72-22-izmjena

Odluka o izboru za jn br. 15-404-133-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-232/22 poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-209/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-249/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-246/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-192/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-18-22-druga

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-247/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-88/22 II

Odluka za javnu nabavku 15-404-222/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-124-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-107-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-507-21

Odluka za javnu nabavku 15-404-109/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-128/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-134/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-72-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-184/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-438/21 II

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-204/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-200/22

Odluka o izboru za jn br. 20-404-450-21-ponistenje

Odluka o izboru za jn br. 15-404-118-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-125/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-135/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-67-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-137/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-177/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-171/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-175/22

Odluka za jn br. 15-404-188-22 -ponistenje

Odluka o izboru za jn br. 15-404-28-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-24-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-108/22 II

Odluka za javnu nabavku 15-404-151/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-106/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-73/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-55/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-146/22

Odluka o izboru za jn broj 15-404-185/22

Odluka o za jn br. 15-404-104-22 – poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-154/21-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-436/21 III

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-136/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-53/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-24-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-56/22-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-74/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-48/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-117/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-101-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-450-21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-18-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-49/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-453-21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-45-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-88/22

Odluka za javnu nabavku II 15-404-436/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-86/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-163/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-157/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-123/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-108/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-105/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-98/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-71/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-499/21 druga

Odluka za javnu nabavku 15-404-131/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-25/22 druga

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-439/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-498/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-68/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-438/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-496-21

Odluka za javnu nabavku 15-404-418/21 druga

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-504/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-66/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-126/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-26/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-85/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-75/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-31/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-488/21-poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-57/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-52/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-113/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-112/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-102/22

Odluka o izboru za jn broj 15-404-100/22

Odluka o izboru za jn br. 20-404-330-21

Odluka za javnu nabavku 20-404-337/21-poništenje

Odluka o izboru za jn broj 15-404-90/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-115-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-110/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-21/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-39/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-91/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-32/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-501/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-87/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-42/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-487/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-84/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-97/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-96/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-99/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-95/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-78/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-83/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-34/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-30/22 poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-506/21

Odluka za javnu nabavku 15-404-499/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-470/21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-337/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-79/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-77/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-76/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-64/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-61/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-62/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-80/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-19/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-429/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-467/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-41-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-448-21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-354/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-449/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-459/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-69/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-65/22

Odluka o za jn br. 15-404-424-21 poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-521/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-503/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-35/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-70/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-395-21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-94/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-54/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-5/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-60/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-511/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-419/21

Rješenje o usvajanju žalbe 15-404-455/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-498/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-468/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-43-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-44-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-38/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-27/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-502/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-512/21

Odluka za javnu nabavku 15-404-486/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-505/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-457-21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-337/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-497/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-436/21

Odluka za javnu nabavku 15-404-465/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-445/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-474/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-463/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-37/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-435/21

Odluka za javnu nabavku 15-404-460/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-458/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-513/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-16/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-522/21

Odluka za javnu nabavku 15-404-418/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-408/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-508-21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-484/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-489/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-393-21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-36/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-472/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-396/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-480-21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-388-21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-8/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-9/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-493/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-492/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-469/21

Odluka za javnu nabavku 15-404-22/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-455/21

Odluka za jn br. 20-404-347-21/ponistenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-464/21

Odluka o izboru za jn broj 15-404-20/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-17/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-23/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-454/21

Odluka o izboru za jn broj 15-404-461/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-11/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-476/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-10/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-451/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-482-21

Odluka za javnu nabavku 15-404-14/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-12/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-15/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-2/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-426/21

Odluka o izboru za jn broj 15-404-500/21

Odluka o izboru za jn broj 15-404-475/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-431-21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-483-21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-430-21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-298/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-437/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-477/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-434/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-433/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-432/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-478/21

Odluka o izboru za jn br. 20-404-366-21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-412/21-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-411/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-397/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-7/22

Odluka o izboru za jn broj 15-404-428/21

Odluka za javnu nabavku 20-404-443/21

Odluka za javnu nabavku 20-404-421/21

Odluka za javnu nabavku 20-404-416/21

Odluka za javnu nabavku 20-404-399/21

Odluka za javnu nabavku 20-404-398/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-471/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-394/21

Odluka za javnu nabavku 20-404-350/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-401/21

Odluka o izboru za jn broj 15-404-402/21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-444/21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-415/21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-422/21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-406/21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-403/21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-386/21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-462/21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-452/21

Odluka za javnu nabavku 15-404-423/21-poništenje

Odluka o izboru za jn broj 15-404-409/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-361/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-356/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-256/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-365/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-369/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-281-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-353/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-370/23

Odluka za jn br. 15-404-278-23-poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-349/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-339/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-314/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-360/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-325/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-319/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-378/23 pretkvalifikacija

Odluka za javnu nabavku 15-404-334/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-351/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-350/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-266-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-341/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-309/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-240/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-352/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-343/23

Odluka za jn br. 15-404-246-23 poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-348/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-273/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-273/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-342/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-258/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-330/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-345/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-235-23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-322/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-327/23

Odluka o poništenju 15-404-321/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-317/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-335/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-623/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-328/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-306/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-537-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-305/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-123/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-312/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-329/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-304/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-318-23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-296/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-307/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-324/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-286/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-326-23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-303/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-249-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-287/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-301/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-311/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-308/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-271/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-233-23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-320/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-283/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-71-23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-295-23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-66-23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-324/23 – pretkvalifikacija

Odluka za javnu nabavku 15-404-252/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-315/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-292/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-298/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-259/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-239-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-300/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-272/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-240/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-260-23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-264/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-280/23

Odluka o izboru II 15-404-231/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-293/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-289/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-279/23

Odluka za j.n. broj 15-404-195-23.

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-276/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-135/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-262/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-298/23 pretkvalifikacija

Odluka za javnu nabavku 15-404-623/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-267/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-269/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-242-23-izmjena

Odluka o izboru za jn br. 15-404-247-23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-285/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-214/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-210/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-211/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-250/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-261/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-257/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-265/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-237-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-238/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-255/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-263/23-poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-251/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-279/23 pretkvalifikacija

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-264/23 pretkvalifikacija

Odluka o izboru za jn br. 15-404-180-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-270/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-254/23-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-231/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-268/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-221/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-66-23-druga

Odluka o izboru za jn br. 15-404-208-23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-229/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-251/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-220/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-214/23 poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-242/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-222/23-poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-244/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-228/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-225/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-232/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-213/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-243/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-87/23 poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-212/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-58/23

Odluka o rezultatu pretkvalifikacije za JN 15-404-209/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-219/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-176-23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-172-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-149/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-206/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-207/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-210/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-100/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-104/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-223/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-118/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-188/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-134/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-135/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-211/23 – pretkvalifikacija

Odluka za javnu nabavku 15-404-201/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-202/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-168-23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-148-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-196/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-61/23 druga

Odluka za javnu nabavku 15-404-181/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-126/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-87/23 druga

Odluka o izboru za jn br. 15-404-120-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-215/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-194/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-174/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-229/23 pretkvalifikacija

Odluka za javnu nabavku 15-404-147/23-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-218/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-160-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-183/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-142/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-34-23-izmjena

Odluka o izboru za jn br. 15-404-138-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-149/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-215/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-163/23 druga

Odluka za javnu nabavku 15-404-119/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-175/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-186/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-139-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-182/23-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-192/23

Odluka o za jn br. 15-404-198-23-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-179/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-169/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-99-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-162/23-poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-165/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-150/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-161/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-51-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-189/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-185/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-170/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-66-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-173/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-141/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-167/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-132/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-184/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-86/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-143/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-149/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-163/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-147-23

Odluka za jn br. 15-404-136-23 poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-67/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-151/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-158/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-58/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-653/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-157/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-122/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-44-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-108/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-133/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-162/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-107-23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-34-23

Odluka o rezultatu pretkvalifikacije za JN 15-404-142/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-102/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-93/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-98/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-100/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-29/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-111-23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-96-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-128/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-78/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-123/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-140/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-79/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-57/23

Odluka za jn br. 15-404-127-23- poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-40/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-52-23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-112/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-151/23 pretkvalifikacija

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-103/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-653/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-117/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-109/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-61/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-72/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-77/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-114/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-91/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-89/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-90/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-125/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-113/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-81/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-54/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-92/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-36/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-97/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-110/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-82/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-68/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-101/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-88/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-37-23

Odluka za javnu nabavku 15-404-69/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-62/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-70/23-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-105/23 poništenje

Odluka o rezultatu pretkvalifikacije za JN 15-404-40/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-16/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-103/23 pretkvalifikacija

Odluka za javnu nabavku 15-404-50/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-6/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-74/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-64/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-14/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-49/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-30/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-43/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-625/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-55/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-55/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-46/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-47/23

Odluka za javnu 15-404-623/22

Odluka za jn br. 15-404-15-23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-665/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-35/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-17/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-39/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-36/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-660/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-22/23

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-23/23

Odluka o izboru za jn br. 15-404-634-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-45/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-20/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-653/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-657/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-711/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-708/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-667/22

Odluka za jn br. 15-404-699-22-poništenje

Nova odluka za javnu nabavku broj 15-404-58/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-559/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-696/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-637/22

Odluka o pretkvalifikaciji 15-404-16/23

Odluka za javnu nabavku 15-404-627/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-628-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-643/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-703/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-699-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-639/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-705-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-656/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-669-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-712-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-659/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-697-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-656-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-591-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-650-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-652/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-640/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-654/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-700/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-709/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-638/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-702/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-655-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-651/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-710/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-706/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-668/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-704/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-600/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-658/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-713/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-663/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-701/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-714/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-661/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-581/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-568/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-608/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-664/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-607/22 – poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-549/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-598/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-556/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-599/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-594/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-541/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-555/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-534-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-523/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-540/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-543/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-550/22

Nova odluka za javnu nabavku broj 15-404-58/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-499-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-535/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-566/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-570/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-536/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-565/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-547/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-502-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-533/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-533/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-508-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-520/22

Odluka za jn br. 15-404-450-22-poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-504/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-487-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-521/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-514/22

Nova odluka za javnu nabavku broj 15-404-360/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-461-22

Nova odluka za javnu nabavku broj 15-404-449/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-446-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-506/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-493/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-529/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-467/22

Odluka za jn br. 15-404-435-22-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-481/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-479/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-522/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-468-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-349/22 II

Odluka za javnu nabavku 15-404-439/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-515/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-378-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-459/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-462/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-374-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-415/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-369-22-izmjena

Odluka za javnu nabavku 15-404-460/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-441/22

Odluka za jn br. 15-404-399-22 -poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-491/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-449/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-434/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-144/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-494/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-440/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-448/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-480/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-379/22 IV

Odluka o izboru za jn br. 15-404-466-21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-383-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-333-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-405/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-294-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-338/22

Odluka za jn br. 15-404-72-22-poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-370/22

Nova odluka za javnu nabavku broj 15-404-58/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-352/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-424/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-425/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-360/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-369-22-druga

Odluka o za jn br. 15-404-273-22-poništenje

Odluka o izboru za jn br. 20-404-330-21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-380/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-411/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-375/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-349/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-382/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-379/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-408/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-385/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-369-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-358/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-344/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-340/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-283/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-368/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-367/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-357/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-377/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-341/22 II

Odluka o izboru za jn br. 15-404-391-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-366/22-poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-346/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-392/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-310/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-356/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-341/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-281/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-339/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-300/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-132/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-351/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-364/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-302/22

Odluka za jn br. 15-404-217-22-poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-266/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-258/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-303/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-202/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-260/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-342/22-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-309/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-210/22

Odluka o izboru za jn br. 20-404-229-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-322/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-343/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-207-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-227-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-299/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-281/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-293/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-267/22-poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-297/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-298/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-318/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-280-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-182/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-286/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-301/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-58/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-319/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-316/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-269/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-132/22

Nova odluka za javnu nabavku broj 15-404-198/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-219/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-156/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-238/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-272/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-263/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-227/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-275/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-261/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-274/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-326/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-268/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-197/22-II

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-235/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-181/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-282/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-198-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-143-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-239/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-215-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-174-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-93-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-172/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-211/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-216/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-158-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-233/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-201/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-237/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-236/22-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-245/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-438/21 (III)

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-213/22

Odluka o izboru za jn br. 20-404-330-21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-197/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-196/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-243/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-214/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-251/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-72-22-izmjena

Odluka o izboru za jn br. 15-404-133-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-232/22 poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-209/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-249/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-246/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-192/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-18-22-druga

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-247/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-88/22 II

Odluka za javnu nabavku 15-404-222/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-124-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-107-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-507-21

Odluka za javnu nabavku 15-404-109/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-128/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-134/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-72-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-184/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-438/21 II

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-204/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-200/22

Odluka o izboru za jn br. 20-404-450-21-ponistenje

Odluka o izboru za jn br. 15-404-118-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-125/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-135/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-67-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-137/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-177/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-171/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-175/22

Odluka za jn br. 15-404-188-22 -ponistenje

Odluka o izboru za jn br. 15-404-28-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-24-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-108/22 II

Odluka za javnu nabavku 15-404-151/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-106/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-73/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-55/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-146/22

Odluka o izboru za jn broj 15-404-185/22

Odluka o za jn br. 15-404-104-22 – poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-154/21-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-436/21 III

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-136/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-53/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-24-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-56/22-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-74/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-48/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-117/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-101-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-450-21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-18-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-49/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-453-21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-45-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-88/22

Odluka za javnu nabavku II 15-404-436/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-86/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-163/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-157/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-123/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-108/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-105/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-98/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-71/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-499/21 druga

Odluka za javnu nabavku 15-404-131/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-25/22 druga

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-439/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-498/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-68/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-438/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-496-21

Odluka za javnu nabavku 15-404-418/21 druga

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-504/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-66/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-126/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-26/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-85/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-75/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-31/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-488/21-poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-57/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-52/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-113/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-112/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-102/22

Odluka o izboru za jn broj 15-404-100/22

Odluka o izboru za jn br. 20-404-330-21

Odluka za javnu nabavku 20-404-337/21-poništenje

Odluka o izboru za jn broj 15-404-90/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-115-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-110/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-21/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-39/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-91/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-32/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-501/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-87/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-42/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-487/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-84/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-97/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-96/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-99/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-95/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-78/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-83/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-34/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-30/22 poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-506/21

Odluka za javnu nabavku 15-404-499/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-470/21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-337/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-79/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-77/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-76/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-64/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-61/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-62/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-80/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-19/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-429/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-467/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-41-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-448-21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-354/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-449/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-459/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-69/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-65/22

Odluka o za jn br. 15-404-424-21 poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-521/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-503/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-35/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-70/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-395-21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-94/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-54/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-5/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-60/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-511/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-419/21

Rješenje o usvajanju žalbe 15-404-455/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-498/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-468/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-43-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-44-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-38/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-27/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-502/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-512/21

Odluka za javnu nabavku 15-404-486/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-505/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-457-21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-337/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-497/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-436/21

Odluka za javnu nabavku 15-404-465/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-445/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-474/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-463/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-37/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-435/21

Odluka za javnu nabavku 15-404-460/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-458/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-513/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-16/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-522/21

Odluka za javnu nabavku 15-404-418/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-408/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-508-21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-484/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-489/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-393-21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-36/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-472/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-396/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-480-21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-388-21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-8/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-9/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-493/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-492/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-469/21

Odluka za javnu nabavku 15-404-22/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-455/21

Odluka za jn br. 20-404-347-21/ponistenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-464/21

Odluka o izboru za jn broj 15-404-20/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-17/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-23/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-454/21

Odluka o izboru za jn broj 15-404-461/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-11/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-476/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-10/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-451/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-482-21

Odluka za javnu nabavku 15-404-14/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-12/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-15/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-2/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-426/21

Odluka o izboru za jn broj 15-404-500/21

Odluka o izboru za jn broj 15-404-475/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-431-21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-483-21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-430-21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-298/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-437/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-477/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-434/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-433/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-432/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-478/21

Odluka o izboru za jn br. 20-404-366-21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-412/21-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-411/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-397/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-7/22

Odluka o izboru za jn broj 15-404-428/21

Odluka za javnu nabavku 20-404-443/21

Odluka za javnu nabavku 20-404-421/21

Odluka za javnu nabavku 20-404-416/21

Odluka za javnu nabavku 20-404-399/21

Odluka za javnu nabavku 20-404-398/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-471/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-394/21

Odluka za javnu nabavku 20-404-350/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-401/21

Odluka o izboru za jn broj 15-404-402/21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-444/21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-415/21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-422/21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-406/21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-403/21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-386/21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-462/21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-452/21

Odluka za javnu nabavku 15-404-423/21-poništenje

Odluka o izboru za jn broj 15-404-409/21

Odluka o za jn br. 15-404-273-22-poništenje

Odluka o izboru za jn br. 20-404-330-21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-380/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-411/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-375/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-349/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-382/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-379/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-408/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-385/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-369-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-358/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-344/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-340/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-283/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-368/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-367/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-357/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-377/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-341/22 II

Odluka o izboru za jn br. 15-404-391-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-366/22-poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-346/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-392/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-310/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-356/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-341/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-281/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-339/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-300/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-132/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-351/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-364/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-302/22

Odluka za jn br. 15-404-217-22-poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-266/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-258/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-303/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-202/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-260/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-342/22-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-309/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-210/22

Odluka o izboru za jn br. 20-404-229-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-322/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-343/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-207-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-227-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-299/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-281/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-293/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-267/22-poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-297/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-298/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-318/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-280-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-182/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-286/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-301/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-58/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-319/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-316/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-269/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-132/22

Nova odluka za javnu nabavku broj 15-404-198/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-219/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-156/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-238/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-272/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-263/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-227/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-275/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-261/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-274/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-326/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-268/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-197/22-II

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-235/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-181/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-282/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-198-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-143-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-239/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-215-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-174-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-93-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-172/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-211/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-216/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-158-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-233/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-201/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-237/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-236/22-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-245/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-438/21 (III)

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-213/22

Odluka o izboru za jn br. 20-404-330-21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-197/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-196/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-243/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-214/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-251/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-72-22-izmjena

Odluka o izboru za jn br. 15-404-133-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-232/22 poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-209/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-249/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-246/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-192/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-18-22-druga

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-247/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-88/22 II

Odluka za javnu nabavku 15-404-222/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-124-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-107-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-507-21

Odluka za javnu nabavku 15-404-109/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-128/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-134/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-72-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-184/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-438/21 II

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-204/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-200/22

Odluka o izboru za jn br. 20-404-450-21-ponistenje

Odluka o izboru za jn br. 15-404-118-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-125/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-135/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-67-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-137/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-177/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-171/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-175/22

Odluka za jn br. 15-404-188-22 -ponistenje

Odluka o izboru za jn br. 15-404-28-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-24-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-108/22 II

Odluka za javnu nabavku 15-404-151/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-106/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-73/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-55/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-146/22

Odluka o izboru za jn broj 15-404-185/22

Odluka o za jn br. 15-404-104-22 – poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-154/21-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-436/21 III

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-136/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-53/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-24-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-56/22-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-74/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-48/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-117/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-101-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-450-21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-18-22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-49/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-453-21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-45-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-88/22

Odluka za javnu nabavku II 15-404-436/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-86/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-163/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-157/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-123/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-108/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-105/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-98/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-71/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-499/21 druga

Odluka za javnu nabavku 15-404-131/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-25/22 druga

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-439/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-498/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-68/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-438/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-496-21

Odluka za javnu nabavku 15-404-418/21 druga

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-504/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-66/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-126/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-26/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-85/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-75/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-31/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-488/21-poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-57/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-52/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-113/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-112/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-102/22

Odluka o izboru za jn broj 15-404-100/22

Odluka o izboru za jn br. 20-404-330-21

Odluka za javnu nabavku 20-404-337/21-poništenje

Odluka o izboru za jn broj 15-404-90/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-115-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-110/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-21/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-39/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-91/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-32/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-501/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-87/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-42/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-487/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-84/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-97/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-96/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-99/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-95/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-78/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-83/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-34/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-30/22 poništenje

Odluka za javnu nabavku 15-404-506/21

Odluka za javnu nabavku 15-404-499/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-470/21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-337/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-79/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-77/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-76/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-64/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-61/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-62/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-80/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-19/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-429/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-467/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-41-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-448-21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-354/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-449/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-459/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-69/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-65/22

Odluka o za jn br. 15-404-424-21 poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-521/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-503/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-35/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-70/22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-395-21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-94/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-54/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-5/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-60/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-511/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-419/21

Rješenje o usvajanju žalbe 15-404-455/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-498/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-468/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-43-22

Odluka o izboru za jn br. 15-404-44-22

Odluka za javnu nabavku 15-404-38/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-27/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-502/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-512/21

Odluka za javnu nabavku 15-404-486/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-505/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-457-21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-337/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-497/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-436/21

Odluka za javnu nabavku 15-404-465/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-445/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-474/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-463/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-37/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-435/21

Odluka za javnu nabavku 15-404-460/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-458/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-513/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-16/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-522/21

Odluka za javnu nabavku 15-404-418/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-408/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-508-21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-484/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-489/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-393-21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-36/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-472/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-396/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-480-21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-388-21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-8/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-9/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-493/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-492/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-469/21

Odluka za javnu nabavku 15-404-22/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-455/21

Odluka za jn br. 20-404-347-21/ponistenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-464/21

Odluka o izboru za jn broj 15-404-20/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-17/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-23/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-454/21

Odluka o izboru za jn broj 15-404-461/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-11/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-476/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-10/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-451/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-482-21

Odluka za javnu nabavku 15-404-14/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-12/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-15/22

Odluka za javnu nabavku 15-404-2/22

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-426/21

Odluka o izboru za jn broj 15-404-500/21

Odluka o izboru za jn broj 15-404-475/21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-431-21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-483-21

Odluka o izboru za jn br. 15-404-430-21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-298/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-437/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-477/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-434/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-433/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-432/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-478/21

Odluka o izboru za jn br. 20-404-366-21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-412/21-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-411/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-397/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-7/22

Odluka o izboru za jn broj 15-404-428/21

Odluka za javnu nabavku 20-404-443/21

Odluka za javnu nabavku 20-404-421/21

Odluka za javnu nabavku 20-404-416/21

Odluka za javnu nabavku 20-404-399/21

Odluka za javnu nabavku 20-404-398/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-471/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-394/21

Odluka za javnu nabavku 20-404-350/21

Odluka za javnu nabavku broj 15-404-401/21

Odluka o izboru za jn broj 15-404-402/21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-444/21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-415/21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-422/21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-406/21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-403/21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-386/21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-462/21

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-452/21

Odluka za javnu nabavku 15-404-423/21-poništenje

Odluka o izboru za jn broj 15-404-409/21

Objave pregovaračkih postupaka

Objave usluga iz aneksa 2, dio B

Plan javnih nabavki

Objavljeni ugovori