Подршка Града: Туристичким агенцијама 1.000 КМ по запосленом, хотелима до 450 КМ по соби

 Фото: Град Бања Лука

Фото: Град Бања Лука

Град Бања Лука планирао је 1,2 милиона КМ за субвенције пословним субјектима погођеним кризом изазваном епидемијом корона вируса, како би се, прије свега, очувала радна мјеста и задржала привредна активност.

Програм додјеле субвенција је упућен у скупштинску процедуру и наћи ће се на дневном реду пете сједнице Скупштине Града, која ће бити одржана 13. јула.

У оквиру овог Програма, 600.000 КМ намијењено је привредним субјектима из области угоститељства и турзима и 600.000 КМ за помоћ привреди у условима кризе.

Из области угоститељства и туризма, пакет мјера обухвата један дио који се односи на очување радних мјеста и други који олакшава пословање тих субјеката.

Како је предвиђено Програмом, хотели, мотели и хостели добиће од 350 до 450 КМ по соби – у зависности од броја звјездица, а туристичке агенције, тур-оператори и извођачка дјелатност највише до 1.000 КМ по запосленом раднику са пуним радним временом.

Према Програму, субвенција свадбеним салонима и ноћним клубовима може се одобрити у износу до 7.000 КМ по пословном субјекту.

Предложеним Програмом, предвиђене су и субвенције накнаде за привремено заузимање јавне површине за постављање башта угоститељских објеката,  и то  износу од 100%  накнаде за мјесец март и 30 % накнаде за остале мјесеце у току 2021. године.

У оквиру подршке привреди, предложене су и мјере за субвенционисање износа комуналне таксе за истицање пословног имена оним субјектима којима је било ограничено или отежано обављање дјелатности.

Са циљем ублажавања негативних посљедица на пословање, изазваним пандемијом вируса, Град Бања Лука се опредијелио да подржи и старе занате у граду до 1.000 КМ по пословном субјекту.

Такође, у Програм додјеле субвенција укључене су и субвенције за саомозапошљавање у производним, занатским, услужним и трговинским дјелатностима на подручју града, како би се покрио дио трошкова при покретању властитог посла. Износ субвенција је од 3.000 до 7.000 КМ, зависно од стручне спреме подносиоца захтјева.

Приликом израде Програма додјеле субвенција, консултована је и пословна заједница.