Perspektivne lokacije za ulaganje

Home / Gradska uprava / Prostorno uređenje i građenje / Perspektivne lokacije za ulaganje

Pregled perspektivnih lokacija za ulaganje

Lokacija 1 – Poslovna zona „Jelšingrad“

Prostorno-planska dokumentacija

Postojeća infrastruktura

Troškovi

Lokacija 2 – Poslovna zona „Ramići“

Prostorno-planska dokumentacija

Postojeća infrastruktura

Troškovi

Lokacija 3 – Poslovna zona Vujinovići – Zapad

Prostorno-planska dokumentacija

Postojeća infrastruktura

Troškovi