Перспективне локације за улагање

Home / Градска управа / Просторно уређење и грађење / Перспективне локације за улагање

Преглед перспективних локација за улагање

Локација 1 – Пословна зона „Јелшинград“

Просторно-планска документација

Постојећа инфраструктура

Трошкови

Локација 2 – Пословна зона „Рамићи“

Просторно-планска документација

Постојећа инфраструктура

Трошкови

Локација 3 – Пословна зона Вујиновићи – Запад

Просторно-планска документација

Постојећа инфраструктура

Трошкови