Odjeljenje za opštu upravu

Home / Gradska uprava / Organizacione jedinice / Odjeljenje za opštu upravu

Osnovni podaci

Načelnik: Sanja Pavlović

Adresa: Trg srpskih vladara 1, Banja Luka

Broj telefona: 051/244-407

Broj faksa: 051/244-591

E-mail: opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

Nadležnosti

U Odjeljenju za opštu upravu su poslovi Prijemne kancelarije, poslovi mjesnih kancelarija i mjesnih zajednica, arhiva Gradske uprave, poslovi građanskih stanja, vođenje biračkog spiska, radne knjižice, ovjera potpisa, prepisa i rukopisa. U okviru ovog Odjeljenja vrši se i:

 • kancelarijsko poslovanje

 • izdavanje uvjerenja iz javnih registara

 • pružanje pravne pomoći

 • normativno-pravni poslovi za potrebe Odjeljenja

 • prijem, otprema i dostava pošte

 • izrada programa rada i izvještaja o radu Odjeljenja

 • izrada analiza, informacija i izvještaja iz djelokruga rada Odjeljenja

 • vođenje evidencija iz oblasti rada organa mjesnih zajednica i vršenje kontrole rada istih te obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe organa mjesnih zajednica

 • saradnja sa nadležnim organizacijama i institucijama čiji je osnivač Grad, u cilju rješavanja problema na području mjesne zajednice

 • sređivanje i čuvanje dokumentacije o radu organa mjesnih zajednica

 • opsluživanje Gradske izborne komisije na zahtjev iste

 • saradnja sa odbornicima Skupštine Grada, koji su ovlašteni za vjenčanja, i drugi poslovi

Odsjeci

Odsjek za građanska stanja, upravne poslove i pravnu pomoć građanima

Šef Diana Džaja-Jokić
Adresa Trg srpskih vladara 1, Banja Luka
Broj telefona 051/244-524
Broj faksa 051/244-591
E-mail opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

Odsjek za poslove pisarnice Gradske uprave, prijemne kancelarije uslužnih centara

Šef Ljubiša Sladojević
Adresa Trg srpskih vladara 1, Banja Luka
Broj telefona 051/244-536
Broj faksa 051/244-591
E-mail opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

Odsjek za poslove mjesnih zajednica

Šef Radovan Ilić
Adresa Trg srpskih vladara 1, Banja Luka
Broj telefona 051/244-527
Broj faksa 051/244-591
E-mail opsta.uprava@banjaluka.rs.ba