Mjesne kancelarije

Home / Gradska uprava / Mjesne kancelarije

Za obavljanje određenih poslova Gradske uprave Grada Banja Luka, u naseljenim mjestima na teritoriji Grada formirane su mjesne kancelarije. Na području Grada Banja Luka nalazi se 16 mjesnih kancelarija. U svakoj od 16 mjesnih kancelarija, koje se nalaze na području Grada Banja Luka (osim MK Šimići, koja nema sopstveni objekat, već se nalazi u sastavu MK Potkozarje), obavljaju se sljedeći poslovi:

 • vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda i raznih uvjerenja za stanovnike koji žive ili su upisani na određenom području;
 • izrada uvjerenja o činjenicama, o kojima se vodi službena evidencija (uvjerenja o izdržavanju po konvencijama);
 • izdavanje radnih knjižica za stanovnike koji imaju prebivalište na određenom području;
 • ovjeravanje potpisa, rukopisa i prepisa (bez obzira na prebivalište) pod istim uslovima kao u Prijemnoj kancelariji (br. 16 Gradske uprave Grada Banja Luka);
 • drugi poslovi u skladu sa Pravilnikom.

Radno vrijeme svih mjesnih kancelarija je od 8.00 do 16.00 časova

Pregled mjesnih kancelarija

 • MK Borkovići

  Adresa: Borkovići bb
  Stručni saradnik: Lazar Stojičić
  Telefon: 051/278-093
  Pripadajuća naselja: Borkovići, Slavićka i Piskavica (Jaruga).

 • MK Bronzani Majdan

  Adresa: Bronzani Majdan bb
  Stručni saradnik: Smiljana Šteković
  Telefon: 051/271-122
  Pripadajuća naselja: Bronzani Majdan, Stratinska, Obrovac, Kmećani i Melina

 • MK Goleši

  Adresa: Goleši bb
  Stručni saradnik:
  Telefon: 051/276-030
  Pripadajuća naselja: Goleši, Gornji Pervan, Donji Pervan i Subotica

 • MK Zalužani

  Adresa: Zalužani – Dom kulture
  Stručni saradnik: Nevenka Blagojević
  Telefon: 051/385-243
  Pripadajuće ulice: Put srpskih branilaca i dio ulice Krajiške narodnooslobodilačke udarne brigade; pripadajuća naselja: Zalužani, Priječani, Vujinovići, Novakovići, Šargovac, Drakulić i Kuljani

 • MK Kola

  Adresa: Kola bb
  Stručni saradnik: Radmila Vuklišević
  Telefon: 051/363-303
  Pripadajuća naselja: Gornja Kola, Džajići, Konatari, Plavšići, Sjutrašnjica, Zelence, Rekavice (Potok), Brda, Šljivno, Dobrnja i Gornja Rijeka

 • MK Piskavica

  Adresa: Piskavica bb
  Stručni saradnik: Gordana Strika
  Telefon: 051/390-118
  Pripadajuća naselja: Piskavica i Radosavska

 • MK Saračica

  Adresa: Saračica bb
  Stručni saradnik: Živko Babić
  Telefon: 051/272-650
  Pripadajuća naselja: Saračica, Mali Prnjavor, Motike, Pavlovac, Čokori i Bistrica

 • MK Stričići

  Adresa: Stričići bb
  Stručni saradnik: Mišo Đaković
  Telefon: 051/363-413
  Pripadajuća naselja: Stričići, Dujakovci, Lusići, Lokvare, Pavići i Vilusi

 • MK Šimići

  Adresa: Potkozarje bb
  Stručni saradnik: Dubravka Dragišić
  Telefon: 051/395-318
  Pripadajuća naselja: Šimići, Torlak, Novi Šimići i Kozara

 • MK Bočac

  Adresa: Bočac bb
  Stručni saradnik: Slobodan Škorić
  Telefon: 051/367-004
  Pripadajuća naselja: Bočac i Tisovo Selo

 • MK Vrbanja

  Adresa: Rade Radića 155
  Stručni saradnik: Ruško Dedić
  Telefon: 051/425-125
  Pripadajuće ulice: Veljka Petrovića, Marka Cara, Jove Popovića, Mis Adeline Irbi, Rastka Petrovića, Joakima Vujića, Cara Konstantina Velikog, Rade Radića, Majora Gavrilovića, Tome Maksimovića, Siniše Mijatovića, Miloša Pocerca, Jovana Kršića, Bogdana M. Krajišnika, Sestara Uzelac, Avalska, Vladislava Sarića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića (od skretanja za Veseli brijeg do kraja), Ponirska, Tuzlanska, Veljka Mlađenovića, Veseli brijeg, Vida Nježića, Peti prigradski put, Braće Kavić, Braće Kukrika, Dujke Komljenovića, Miloša Dujića, Koste Jarića, Ivana Milutinovića, Sarajevska, Sestara Levi, Vjenceslava Novaka, Prvog krajiškog proleterskog bataljona, Četvrtog krajiškog partizanskog odreda, Braće i sestara Oljača, Carigradska, Arčibalda Rajsa, Tešana Podrugovića, Stanka Božića-Kobre
  Pripadajuća naselja: Bijeli Potok, Ponir, Presnače, Česma, Gornja Česma, Medeno Polje, Rebrovac i Ada

 • MK Dragočaj

  Adresa: Dragočaj bb
  Stručni saradnik: Zdenka V. Panić
  Telefon: 051/392-294
  Pripadajuća naselja: Dragočaj, Ramići, Barlovci, Cerici i Prijakovci

 • MK Karanovac

  Adresa: Karanovac bb
  Stručni saradnik: Živana Stanarević
  Telefon: 051/427-218
  Pripadajuća naselja: Karanovac, Jagare, Ducipolje, Bastasi i Ljubačevo

 • MK Krupa na Vrbasu

  Adresa: Krupa na Vrbasu bb
  Stručni saradnik: Nenad Simić
  Telefon: 051/417-173
  Pripadajuća naselja: Krupa na Vrbasu, Rekavice, Krmine i Bare

 • MK Potkozarje

  Adresa: Potkozarje bb
  Stručni saradnik: Dubravka Dragišić
  Telefon: 051/395-318
  Pripadajuća naselja: Potkozarje i Verići

 • MK Srpske Toplice

  Adresa: Od Zmijanja Rajka 30
  Stručni saradnik: Biljana Radusinović
  Telefon: 051/430-141
  Pripadajuće ulice: Od Zmijanja Rajka, Pere Slijepčevića, Jesenjinova, Bogdana Marića, Kozarska od br. 64 prema Srpskim Toplicama, Jaše Ignjatovića, Suturlija, Jovana Cvijića, Nadežde Petrović, Braće Grđić, Milovana Milovanovića, Manjačkih ustanika, Manastira Gomionice, Prote Vida Kovačevića, Cara Nikolaja drugog, Momčila Nastasijevića, Zvjezdana Mandića
  Pripadajuća naselja: Donja Kola i Rekavice

Prijemna kancelarija

Prijemna kancelarija (prizemlje zgrade, kancelarija broj 16)
Radno vrijeme: od 08 do 20 časova

Prijemna kancelarija na 12 šaltera u savremenim tehničkim i prostornim uslovima nudi brzu i jednostavnu uslugu:

 • Podnošenje zahtjeva (šalteri 1 i 2)
 • Promptnog dobijanja izvoda iz matičnih knjiga (šalteri 3, 4 i 5)
 • Ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa (šalteri 8, 9, 10, 11 i 12).

Pravna pomoć

Adresa: Bulevar Živojina Mišića br. 31
Telefoni: 051/258-260, 258-261

Uslužni centri

Usluge građanima približene su otvaranjem uslužnih centara u dva velika gradska naselja Borik i Starčevica.
U oba centra, građani mogu ostvariti sljedeće usluge:

 • usluge izdavanja izvoda iz matičnih knjiga (rođenih, vjenčanih i umrlih), izdavanja izvoda iz knjiga državljana i uvjerenja o slobodnom bračnom stanju;
 • usluge ovjere potpisa, rukopisa i prepisa;
 • usluge fotokopiranja i nabavku odgovarajućih obrazaca i administrativne takse na šalteru „Pošta Srpske“.
 • Uslužni centar Borik

  Adresa: Bulevar vojvode Živojina Mišića br. 31 (zgrada „Titanik“)
  Telefon: 051/258-262
  Radno vrijeme: od 8.00 do 20.00 časova (svakog radnog dana).

 • Uslužni centar Starčevica

  Adresa: Ulica Josifa Pančića br. 4
  Kontakt: 051/435-530 i 435-531
  Radno vrijeme: od 8.00 do 16.00 časova (svakog radnog dana)