Javne nabavke

Home / Gradska uprava / Javne nabavke

Odluke za javne nabavke

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-402/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-310-20

Odluka o poništenju za jn br. 20-404-417-20

Odluka za javnu nabavku 20-404-403/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-442/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-415/20 poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-363/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-422-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-425/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-412-20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-336-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-427/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-434/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-426/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-433/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-437/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-429/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-432/20

Odluka o poništenju za jn br. 20-404-430-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-366/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-377/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-374/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-435/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-395/2

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-420/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-351-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-373/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-335/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-339/20

Odluka o izboru za jn broj 20-404-421/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-315/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-423/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-424/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-416/20 poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-419/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-383/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-359/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-305-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-410/20 poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-414/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-406/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-413/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-268/20

Odluka o izboru za jn broj 20-404-399/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-304/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-405/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-418/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-391/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-330/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-407/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-408/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-301-20

Odluka o poništenju za jn br. 20-404-172-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-400/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-393/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-317-20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-323-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-404/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-396/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-57/20 poništenje

Odluka o izboru za jn br. 20-404-386-20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-397-20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-320-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-387/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-360/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-340-20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-367-20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-380-20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-368-20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-355-20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-347-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-365/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-362/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-296-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-384/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-389/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-390/20

Odluka o izboru za jn broj 20-404-388/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-319/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-385/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-333/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-343/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-322/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-381/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-375/20 – poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-306/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-356/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-370/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-371/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-364/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-348/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-280-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-353/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-372/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-354/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-344/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-350/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-329/20

Odluka ia javnu nabavku broj 20-404-312/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-338/20

Odluka o izboru za jn broj 20-404-342/20

Odluka o izboru za jn broj 20-404-349/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-279-20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-357-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-331/20 (poništenje)

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-348/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-299/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-358/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-345/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-313/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-346/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-352/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-307/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-277/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-308/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-325/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-341/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-294/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-303-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-316/20

Odluka o poništenju za jn br. 20-404-334-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-324/20

Odluka o izboru za jn broj 20-404-311/20

Odluka o izboru za jn broj 20-404-284/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-252/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-290-20

Zaključak o ispravci za jn br. 20-404-234-20

Odluka o poništenju za jn br. 20-404-289-20

Nova odluka za javnu nabavku broj 20-404-225/20

Odluka o izboru za jn broj 20-404-321/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-259/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-196-20, II

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-288/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-326/20

Odluka o izboru za jn broj 20-404-314/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-160/20-nova

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-274/20

Odluka o izboru za jn broj 20-404-309/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-237/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-302/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-267/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-258/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-300/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-270/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-275/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-297-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-287/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-286/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-292/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-273/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-298/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-291/20

odluka za javnu nabavku broj 20-404-241/20

Odluka o izboru za jn broj 20-404-295/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-293/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-272/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-268/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-283/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-278/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-234-20,

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-269/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-260/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-263/20

Odluka o izboru za jn broj 20-404-281/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-245/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-285/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-276/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-271/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-266/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-265/20

Odluka o izboru za jn broj 20-404-262/20

Odluka o izboru za jn broj 20-404-261/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-222-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-225/20

Odluka o izboru za jn broj 20-404-250/20

Odluka o izboru 20-404-257/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-204/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-247/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-233/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-188/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-255/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-254/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-235/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-264/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-217/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-215/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-242/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-212/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-253/20

Odluka o izboru 20-404-192/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-251/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-256/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-246/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-249-20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-196-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-238/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-210/20

Odluka o izboru 20-404-236/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-240/20 – poništenje

Odluka o izboru za jn br. 20-404-243-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-239/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-224/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-227-20

Odluka o izboru za jn broj 20-404-230/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-203/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-220-20

Odluka o izboru 20-404-228/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-197/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-232/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-218-20

Odluka o izboru 20-404-229/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-231/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-195/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-200/20

Odluka za jn br. 20-404-201-20-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-226/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-177/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-207/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-221/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-219/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-214/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-223/20

Odluka o izboru 20-404-193/20

Odluka o izboru 20-404-198/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-185/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-213-20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-205-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-211/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-216/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-171/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-189/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-133/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-178/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-208/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-199/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-161/20

dluka o izboru za jn br. 20-404-181-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-202/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-168-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-186/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-194/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-191/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-167/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-183-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-173/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-187/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-147-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-180/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-174/20 poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-155/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-184/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-175/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-160/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-156/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-179/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-127-20, II

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-176/20

Odluka o poništenju za javnu nabavku broj 20-404-159/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-169-20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-154-20

Odluka za javnu nabavku boj 20-404-163/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-170/20

Nova odluka za javnu nabavku broj 20-404-58/20

Odluka za javnu nabavku II broj 20-404-52/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-165/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-164/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-166/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-157/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-47-20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-86-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-99/20 – nova

Odluka o izboru za jn br. 20-404-162-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-158/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-153/20

Odluka o izboru za jn br. 20-404-127-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-131/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-123/20

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-146-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-88/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-122/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-148/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-126/20

 

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-139/20

Odluka o izboru broj 20-404-152-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-150/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-99/20

Odluka o izboru za jn broj 20-404-120-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-144/20

Odluka o izboru za jn 20-404-137-20

Odluka o izboru za jn 20-404-136-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-129/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-622/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-149/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-145-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-138/20

Odluka o izboru za jn 20-404-118-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-58/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-143/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-142/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-140/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-106-20-poništenje

Odluka o izboru 20-404-141-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-25/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-117/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-135/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-116/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-103/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-134/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-130/20-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-29/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-87/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-30/20 – 2

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-102/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-121/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-89/20

Odluka za javnu nabavku 20-404-66/20-poništenje

Odluka o poništenju za jn 20-404-100-20

Odluka za javnu nabavku br 20-404-76-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-98/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-108/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-115/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-128/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-125/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-119/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-83/20

Odluka o izboru za jn 20-404-56-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-80/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-101/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-107/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-59/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-90/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-52/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-109/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-43/20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-114-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-111-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-65/20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-105-20

Objava odluke o izboru za jn 20-404-97-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-57/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-94/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-110/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-72/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-113/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-112/20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-104-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-93-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-91-20

Odluka o izboru za jn 20-404-46-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-33/20

Odluka o poništenju za javnu nabavku broj 20-404-64/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-95/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-625/19-II

Odluka o poništenju za javnu nabavku broj 20-404-77/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-73/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-23/20

Odluka o izboru za jn 20-404-53-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-92-20

Odluka o izboru za jn 20-404-86-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-84-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-85-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-96/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-79/20 – poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-81/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-82/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-51/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-78/20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-67-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-68-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-63-20

Odluka o izboru za jn 20-404-71-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-61-20

Odluka za jn broj 20-404-36-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-54-20

Odluka o poništenju broj 20-404-48/20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-55-20

Nova odluka za javnu nabavku broj 20-404-684/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-75/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-45/20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-69-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-49-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-30/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-60/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-74/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-70/20

Odluka za JN br 20-404-62-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-34/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-24/20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-42-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-41-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-38-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-37-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-35-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-31-20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-22-20

Odluka za JN 20-404-40-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-50/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-44/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-39/20

Odluka o izboru za javnu nabavku 20-404-26-20

Odluka o izboru 20-404-21-20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-32/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-696/19-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-27/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-20/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-19/20

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-15/20

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-14/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-28/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-18/20

Odluka o izboru za javnu nabavku broj 20-404-13/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-16/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-17/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-1/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-9/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-12/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-6/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-7/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-5/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-10/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-4/20

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-3/20

Objave pregovaračkih postupaka

Objave usluga iz aneksa 2, dio B

Plan javnih nabavki

Objavljeni ugovori