Gradska obilježja i propisi

Home / Gradska uprava / Gradska obilježja i propisi

Nova znamenja grada Banjaluke od 20. novembra 2017. godine su i zvanično u primjeni, nakon što je u Službenom glasniku objavljena odluka o utvrđivanju etalona malog, srednjeg i velikog grba grba, kao i zastave grada Banjaluke.

Objavom odluke u Sužbenom glasniku, steklu su se i pravno formalni uslovi za primjenu novih gradskih znamenja, na koje je se čekalo još od 2013. godine, kad je Ustavni sud Republike Srpske dosadašnje simbole stavio van snage.

Nova gradska znamenja, čiji je autor poznati heraldičar Dragomir Acović, prihvaćena su na sjednici gradskog parlamenta u julu ove godine. Na primjenu se čekalo jer je u međuvremenu morao biti izrađen etalon odluke o novim znamenjima, kao i knjiga grafičkih standarda koja je precizirala način njihove upotrebe.

Odluka o upotrebi simbola i imena Grada

Pogledaj

Knjiga grafičkih standarda Grada

Pogledaj

Proljeće u Banjaluci

Preuzmi (.ai)

Verzije dokumenata za preuzimanje

Ukoliko imate odobrenje za korišćenje grba i zastave Grada Banja Luka u promotivne svrhe, možete ih preuzeti u nastavku.

Grb Grada – mali (ćirilica)

Grb Grada – mali (latinica)

Grb Grada – mali (ćirilica)

Grb Grada – mali (latinica)

Grb Grada – mali (ćirilica)

Grb Grada – mali (latinica)

Grb Grada – mali (ćirilica)

Grb Grada – mali (latinica)

Grb Grada -srednji

Grb Grada – veliki

Zastava Grada