Упутство за припрему буџета Града Бања Лука за 2024. годину

Допис - Упутство за припрему буџета

Погледајте

Упутство за припрему буџета Града Бање Луке за 2024. годину

Погледајте

Пројекције прихода и примитика буџета Града Бање Луке за период 2023-2024.

Погледајте

Приједлог ограничења за оперативне јединице 1 и 2 за 2024. годину

Погледајте

Табеле које попуњавају буџетски корисници из оперативне јединице 2

Буџетски захтјев - табеле 1-4 (ексцел)

Погледајте

Захтјев за финансирање расхода - табела 5 (ексцел)

Погледајте

Број и структура запослених - табела 6-8 (ексцел)

Погледајте

Захтјев за додатна средства - табела 9 (ексцел)

Погледајте