БУЏЕТ ГРАДА - АРХИВА

Home / Градска управа / БУЏЕТ ГРАДА - АРХИВА

Форма рјешења о реалокацијама (ГУБЛ) за 2020. г.

Погледај

Форма рјешења о реалокацијама (буџетски корисници) за 2020. г.

Погледај

2018. годинa

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 2018. годину

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 2018. годину (табеларни преглед)

Погледај

Форме рјешења о реалокацијама (буџетски корисници)

Прил. бр.1-реал. унут. 4,5 и 6

Преузми

Прил. бр.3-реал. изм. ПЈ

Преузми

Прил. бр.5-форма фонд 2,3,4,5

Преузми

Прил. бр.2-реал. изм. 4,5 и 6

Преузми

Прил. бр.4-форма фонд 2,3,4,5

Преузми

Форме рјешења о реалокацијама (ГУБЛ)

Прил. бр.1-реал. унут. 4,5 и 6

Преузми

Прил. бр.3-реал. изм. ПЈ

Преузми

Прил. бр.5-форма фонд 2,3,4,5

Преузми

Прил. бр.2-реал. изм. 4,5 и 6

Преузми

Прил. бр.4-форма фонд 2,3,4,5

Преузми

Ребаланс буџета Града за 2018. годину (децембар)

Ребаланс буџета за 2018. годину

Погледај

Ребаланас буџета (табеларни преглед)

Погледај

Ребаланас буџета (образложење)

Погледај

Једноставно сазнајте на који начин се прикупљају и троше средства у буџету

Ребаланас буџета Града за 2018. годину

(мај 2018.г.)

Погледај

Ребаланас буџета Града за 2018. годину

(образложење)

Погледај

Буџет Града за 2018. годину

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за период од 1.1. до 31.3. 2018. године

Погледај

Ребаланс буџета Града за 2018. годину

(табеларни преглед)

Погледај

Одлука о извршењу буџета за 2018. годину

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за 2017. годину

Погледај

Анализа финансијске позиције Града Бања Лука за период 2013-17. г.

у складу са методологијом Свјетске банке

Погледај

2017. годинa

Буџет Града за 2017. годину

Погледај

Ребаланс буџета (јун 2017.)

Погледај

Консол. извј. о извршењу буџета за првих 6 мјесеци 2017. годинe

Погледај

Ребаланс буџета (децембар 2017.)

Погледај

2016. годинa

Буџет Града за 2016. годину

Погледај

Ребаланс буџета (јул 2016.)

Погледај

Консол. извј. о извршењу буџета за 2016. годину

Погледај

2015. годинa

Буџет Града за 2015. годину

Погледај

Извршење за 2015. годину

Погледај

2014. годинa

Буџет Града за 2014. годину

Погледај

Извршење за 2014. годину

Погледај