GRADSKA UPRAVA

Home / GRADSKA UPRAVA

Organizacija Gradske uprave

9 odjeljenja, dvije službe i devet odsjeka i Kabinet gradonačelnika

Poslovi u Gradskoj upravi Grada Banja Luka organizuju se u okviru odjeljenja, službi i odsjeka, koji čine jedinstven proces rada u sjedištu ove lokalne zajednice. Gradska uprava Grada Banja Luka ima 9 odjeljenja, dvije službe i devet odsjeka i Kabinet gradonačelnika. Gradska uprava izvršava, i obezbjeđuje izvršavanje odluka i drugih propisa i akata, koje donosi Skupština Grada i gradonačelnik.

Gradska uprava Grada izvršava, i obezbjeđuje izvršavanje odluka i drugih propisa i akata koje donosi Skupština Grada i Gradonačelnik, izvršava zakone i druge propise Republike Srpske i BiH, čije joj je izvršavanje povjereno, rješava u upravnim stvarima, vrši upravni nadzor, i druge upravne poslove u okviru nadležnosti lokalne uprave, vrši poslove državne uprave – koji su joj povjereni, neposredno priprema programe razvoja i druge programe i planove, koje donosi Skupština Grada i Gradonačelnik, priprema propise i druga akta – koje donosi Skupština Grada i njena radna tijela, i Gradonačelnik, vrši i druge poslove koje joj povjeri Skupština Grada i Gradonačelnik

Poslovi

Gradska uprava Grada

 • poslovi opšte uprave

 • poslovi u vezi sa privredom

 • poslovi u vezi sa prostornim uređenjem

 • poslovi finansija za potrebe Gradske uprave i budžetskih korisnika

 • komunalni poslovi

 • poslovi saobraćaja i puteva

 • poslovi iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja

 • poslovi boračko-invalidske zaštite i vojne evidencije

 • poslovi komunalne policije

 • poslovi inspekcijskog nadzora

 • poslovi u vezi sa kulturom, turizmom i socijalnom politikom

 • poslovi iz oblasti obrazovanja, zdravstva, omladine i sporta

 • poslovi održavanja, obezbjeđenja i prevoza - za potrebe Gradske uprave

 • poslovi iz nadležnosti kabineta Gradonačelnika

 • informatički i tehnički poslovi za potrebe Gradske uprave i Skupštine Grada

 • poslovi iz oblasti civilne zaštite i zaštite od požara u gradu Banjaluci

 • poslovi iz oblasti razvoja lokalne samouprave i upravljanja ljudskim resursima

 • poslovi iz oblasti prava i pravnih propisa

 • poslovi iz oblasti javnih nabavki

 • poslovi iz oblasti interne revizije

Gradske institucije, ustanove i preduzeća

tri lokalne institucije, šest javnih preduzeća i šest javnih ustanova

Pod nadležnošću Grada Banja Luka nalaze se tri lokalne institucije, šest javnih preduzeća i šest javnih ustanova. Lokalne institucije su Centar za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka, Gradska razvojna agencija i Turistička organizacija Grada Banja Luka. Grad Banja Luka je osnivač dva javna preduzeća („Gradsko groblje“ J. K. a. d. i JP „Akvana“), saosnivač jednog (JP „Dep-ot“), ima kontrolni paket akcija u „Čistoći“ a. d, a pod njegovom ingerencijom su i „Toplana“ a. d. i „Vodovod“ a. d.

Od javnih ustanova, Grad Banja Luka je osnivač sljedećih javnih ustanova: JKU „Banski dvor – Kulturni centar“, JZU Dom zdravlja, JU Centar za socijalni rad, JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, JU Sportski centar „Borik“ i JU Radnički univerzitet.