EU projekti

 

 

Grad Banja Luka od 2018. godine učestvuje u projektima prekogranične saradnje, koji se finansiraju iz sredstava IPA II.

Trentuno su u realizaciji dva projekta.

  • Projekat „Iskorištavanje jevrejskog kulturnog nasljeđa u dunavskoj regiji-REDISCOVER“ se  finansira kroz transnacionalni program „Dunav“ ,  realizacija projekta je  počela u junu 2018. godine, a projekat završava u maju 2021. godine.
  • Projekat „Unapređenje prekogranične turističke ponude na tvrđavama- FORTITUDE“ se finansira kroz program Interfeg Hrvatska- Bosna i Hercegovina- Crna Gora, projekat je počeo u martu 2020. godine i traje 24 mjeseca.

Projekat REDISCOVER

Projekat REDISCOVER, u kojem je Grad Banja Luka partner u okviru međunarodnog konzorcijuma, podržan je za finansiranje kroz sredstva Evropske unije, u okviru  Transnacionalnog programa Dunav.

Cilj projekta je kreiranje turističkih ruta koje promovišu jevrejsko kulturno nasljeđe.  Iznos donacije je 170.000 evra, dok će Grad Banja Luka učestvovati u realizaciji sa 30.000 evra.

Projekat je izrađen u saradnji Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje i Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku.

Projekti u okviru Transnacionalnog programa Dunav se finansiraju iz sredstava Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i iz pretpistupnih fondova (IPA 2). Grad Banja Luka je partner u konzorcijimu, čiji je nosilac mađarski grad Segedin, na projektu iz oblasti jačanja održive upotrebe prirodnog i kulturnog nasljeđa i resursa, čija konkretna tema je iskorištavanje zaboravljenog jevrejskog kulturnog  nasljeđa u dunavskoj regiji. U projekat su, pored Grada Banje Luke, uključene organizacije iz rumunskih gradova Galatija i Temišvara, zatim Subotice, Murske Sobote, Osijeka i Kotora. Pridruženi projektni partner Banjoj Luci, koji pruža stručne konsultacije  u vezi sa jevrejskim kulturnim nasljeđem je Jevrejska opština Banja Luka.

 

Ovi gradovi će nastojati pronaći neotkriveni potencijal iz ove oblasti i razviti ga u savremena turistička rješenja, zajedno sa međunarodnim turističkim proizvodima i uslugama. To podrazumijeva kreiranje popisa jevrejskog kulturnog nasljeđa, što može uključivati: muziku i književnost, religiju i festivale, tradiciju i životni stil, kuhinju i lokalne recepte, istoriju i doprinos razvoju lokalne zajednice, jevrejske umjetnike, naučnike, akademike i biznismene koji su rođeni u datoj lokalnoj zajednici, zatim tematske rute sa strukturisanim elementima jevrejskog kulturnog nasljeđa i razviti ih u proizvod koji se može plasirati na tržište.

Detaljnije na: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/rediscover

Projekat FORTITUDE

Projekat „Historical Fortresses Intensifying cross-border Tourism Development – FORTITUDE“, je podržan kroz  program Intereg IPA Hvratska- Bosna i Hercegovina- Crna Gora, u okviru prioritetne oblasti 3- Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturnog i prirodnog nasljeđa.

Nosilac projekta je JU Tvrđave kulture Šibenik, a partneri na projektu pored Grada Banja Luka su i Grad Karlovac, Opština Herceg Novi i Opština Bar.

Vodeći partner, Javna ustanova za kulturu Tvrđava kulture Šibenik (HR), odgovoran je za organizaciju izgradnje kapaciteta – radionica za obuku o kulturnom turizmu i upravljanju baštinom za partnere i dionike iz programskog područja koji rade u ovom području. Partner je takođe zadužen za koordinaciju partnera i osiguravanje efikasne provedbe aktivnosti.

Projektni partner 2, Grad Banja Luka (BA) i projektni partner 3, Opština Bar (CG) odgovorni su za koordinaciju aktivnosti izgradnje kapaciteta u svojim zemljama.

Partner na projektu 4, Opština Herceg Novi (CG) je odgovoran za koordinaciju svih projektnih komunikacija, posebno komunikacije u vezi s događajem Noć tvrđava putem novorazvijene web stranice.

Partner na projektu 5, Grad Karlovac (HR) zadužen je za razvoj zajedničke aplikacije za kulturnu baštinu kao novog turističkog proizvoda koju će koristiti i provoditi svih pet partnera na digitalnim kioscima na svojim web stranicama.

Ukupan budžet projekta je 1.618.438,72 evra, od čega Evropska unija finansira iznos od 1.375.679,91 evro. U okviru ukupnog budžeta projekta, budžet Grada Banja Luka je 223.905,51 evra, od čega  Grad ima obavezu  sufinansiranja u iznosu od 15% od budžeta, što iznosi 33.585,83 evra.

Cilj projekta je stvaranje zajedničke turističke ponude kroz unapređenje turističke ponude na tvrđavama, što će se u Banjoj Luci realizovati na tvrđavi Kastel.

Navedeni cilj projekta biće ostvaren kroz sljedeće grupe aktivnosti: formiranje i opremanje centara za posjetioce na tvrđavama u programskom području, uvođenje digitalnih sadržaja na tvrđavama na partnerskim područjima i održavanje zajedničke manifestacije pod nazivom „Noć tvrđava“ (cjelodnevna manifestacija sa zabavno-edukativnim sadržajem). Projekat traje od 01.03.2020. do 28.02.2022. godine.

Detaljnije na: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

Projekat je sufinansiran sredstvima ERDF i IPA II fondova Evropske unije.

  • Projekat se realizuje uz pomoć Evropske unije. Sadržaj svih proizvoda nastalih kroz projekat je odgovornost isključivo Grada Banja Luka i ne odražava stavove Evropske unije.