ЕУ пројекти

Град Бања Лука од 2018. године учествује у пројектима прекограничне сарадње, који се финансирају из средстава ИПА II.

Трентуно су у реализацији два пројекта.

  • Пројекат „Искориштавање јеврејског културног насљеђа у дунавској регији-REDISCOVER“ се  финансира кроз транснационални програм „Дунав“ ,  реализација пројекта је  почела у јуну 2018. године, а пројекат завршава у мају 2021. године.
  • Пројекат „Унапређење прекограничне туристичке понуде на тврђавама- FORTITUDE“ се финансира кроз програм Interfeg Хрватска- Босна и Херцеговина- Црна Гора, пројекат је почео у марту 2020. године и траје 24 мјесеца.

Пројекат REDISCOVER

Пројекат REDISCOVER, у којем је Град Бања Лука партнер у оквиру међународног конзорцијума, подржан је за финансирање кроз средства Европске уније, у оквиру  Транснационалног програма Дунав.

Циљ пројекта је креирање туристичких рута које промовишу јеврејско културно насљеђе.  Износ донације је 170.000 евра, док ће Град Бања Лука учествовати у реализацији са 30.000 евра.

Пројекат је израђен у сарадњи Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање и Одјељења за културу, туризам и социјалну политику.

Пројекти у оквиру Транснационалног програма Дунав се финансирају из средстава Европског фонда за регионални развој (ЕФРД) и из претпиступних фондова (ИПА 2). Град Бања Лука је партнер у конзорцијиму, чији је носилац мађарски град Сегедин, на пројекту из области јачања одрживе употребе природног и културног насљеђа и ресурса, чија конкретна тема је искориштавање заборављеног јеврејског културног  насљеђа у дунавској регији. У пројекат су, поред Града Бање Луке, укључене организације из румунских градова Галатија и Темишвара, затим Суботице, Мурске Соботе, Осијека и Котора. Придружени пројектни партнер Бањој Луци, који пружа стручне консултације  у вези са јеврејским културним насљеђем је Јеврејска општина Бања Лука.

 

Ови градови ће настојати пронаћи неоткривени потенцијал из ове области и развити га у савремена туристичка рјешења, заједно са међународним туристичким производима и услугама. То подразумијева креирање пописа јеврејског културног насљеђа, што може укључивати: музику и књижевност, религију и фестивале, традицију и животни стил, кухињу и локалне рецепте, историју и допринос развоју локалне заједнице, јеврејске умјетнике, научнике, академике и бизнисмене који су рођени у датој локалној заједници, затим тематске руте са структурисаним елементима јеврејског културног насљеђа и развити их у производ који се може пласирати на тржиште.

Детаљније на: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/rediscover

Пројекат FORTITUDE

Пројекат „Унапређење прекограничне туристичке понуде на тврђавама- FORTITUDE“, је подржан кроз  програм Интерег ИПА Хвратска- Босна и Херцеговина- Црна Гора, а финансира се из средстава ЕФРД и  ИПА II.

Носилац пројекта је ЈУ Тврђаве културе Шибеник, а партнери на пројекту поред Града Бања Лука су и Град Карловац, Општина Херцег Нови и Општина Бар. Укупан буџет пројекта је 1.651.150,80 евра. У оквиру укупног буџета пројекта, буџет Града Бања Лука је 223.905,51 евра, од чега  Град има обавезу  суфинансирања у износу од 15% од буџета, што износи 33.585,83 евра.

Циљ пројекта је стварање заједничке туристичке понуде кроз унапређење туристичке понуде на тврђавама, што ће се у Бањој Луци реализовати на тврђави Кастел.

 

 

 

Наведени циљ пројекта биће остварен кроз сљедеће групе активности: формирање и опремање центра за посјетиоце у Каменој кући,  увођење дигиталних садржаја на тврђавама на партнерским подручјима и одржавање заједничке манифестације под називом „Ноћ тврђава“ (цјелодневна манифестација са забавно-едукативним садржајем). Пројекат траје 24 мјесеца.