ЕУ пројекти

 

 

Град Бања Лука од 2018. године учествује у пројектима прекограничне сарадње, који се финансирају из средстава ИПА II.

Трентуно су у реализацији два пројекта.

  • Пројекат „Искориштавање јеврејског културног насљеђа у дунавској регији-REDISCOVER“ се  финансира кроз транснационални програм „Дунав“ ,  реализација пројекта је  почела у јуну 2018. године, а пројекат завршава у мају 2021. године.
  • Пројекат „Унапређење прекограничне туристичке понуде на тврђавама- FORTITUDE“ се финансира кроз програм Interfeg Хрватска- Босна и Херцеговина- Црна Гора, пројекат је почео у марту 2020. године и траје 24 мјесеца.

Пројекат REDISCOVER

Пројекат REDISCOVER, у којем је Град Бања Лука партнер у оквиру међународног конзорцијума, подржан је за финансирање кроз средства Европске уније, у оквиру  Транснационалног програма Дунав.

Циљ пројекта је креирање туристичких рута које промовишу јеврејско културно насљеђе.  Износ донације је 170.000 евра, док ће Град Бања Лука учествовати у реализацији са 30.000 евра.

Пројекат је израђен у сарадњи Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање и Одјељења за културу, туризам и социјалну политику.

Пројекти у оквиру Транснационалног програма Дунав се финансирају из средстава Европског фонда за регионални развој (ЕРДФ) и из претпиступних фондова (ИПА 2). Град Бања Лука је партнер у конзорцијиму, чији је носилац мађарски град Сегедин, на пројекту из области јачања одрживе употребе природног и културног насљеђа и ресурса, чија конкретна тема је искориштавање заборављеног јеврејског културног  насљеђа у дунавској регији. У пројекат су, поред Града Бање Луке, укључене организације из румунских градова Галатија и Темишвара, затим Суботице, Мурске Соботе, Осијека и Котора. Придружени пројектни партнер Бањој Луци, који пружа стручне консултације  у вези са јеврејским културним насљеђем је Јеврејска општина Бања Лука.

 

Ови градови ће настојати пронаћи неоткривени потенцијал из ове области и развити га у савремена туристичка рјешења, заједно са међународним туристичким производима и услугама. То подразумијева креирање пописа јеврејског културног насљеђа, што може укључивати: музику и књижевност, религију и фестивале, традицију и животни стил, кухињу и локалне рецепте, историју и допринос развоју локалне заједнице, јеврејске умјетнике, научнике, академике и бизнисмене који су рођени у датој локалној заједници, затим тематске руте са структурисаним елементима јеврејског културног насљеђа и развити их у производ који се може пласирати на тржиште.

Детаљније на: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/rediscover

Пројекат FORTITUDE

Пројекат „Historical Fortresses Intensifying cross-border Tourism Development – FORTITUDE“, је подржан кроз  програм Интерег ИПА Хвратска- Босна и Херцеговина- Црна Гора, у оквиру приоритетне области 3- Допринос развоју туризма и очувању културног и природног насљеђа.

Носилац пројекта је ЈУ Тврђаве културе Шибеник, а партнери на пројекту поред Града Бања Лука су и Град Карловац, Општина Херцег Нови и Општина Бар.

Водећи партнер, Јавна установа за културу Тврђава културе Шибеник (ХР), одговоран је за организацију изградње капацитета – радионица за обуку о културном туризму и управљању баштином за партнере и дионике из програмског подручја који раде у овом подручју. Партнер је такође задужен за координацију партнера и осигуравање ефикасне проведбе активности.

Пројектни партнер 2, Град Бања Лука (БА) и пројектни партнер 3, Општина Бар (ЦГ) одговорни су за координацију активности изградње капацитета у својим земљама.

Партнер на пројекту 4, Општина Херцег Нови (ЦГ) је одговоран за координацију свих пројектних комуникација, посебно комуникације у вези с догађајем Ноћ тврђава путем новоразвијене wеб странице.

Партнер на пројекту 5, Град Карловац (ХР) задужен је за развој заједничке апликације за културну баштину као новог туристичког производа коју ће користити и проводити свих пет партнера на дигиталним киосцима на својим wеб страницама.

Укупан буџет пројекта је 1.618.438,72 евра, од чега Европска унија финансира износ од 1.375.679,91 евро. У оквиру укупног буџета пројекта, буџет Града Бања Лука је 223.905,51 евра, од чега  Град има обавезу  суфинансирања у износу од 15% од буџета, што износи 33.585,83 евра.

Циљ пројекта је стварање заједничке туристичке понуде кроз унапређење туристичке понуде на тврђавама, што ће се у Бањој Луци реализовати на тврђави Кастел.

Наведени циљ пројекта биће остварен кроз сљедеће групе активности: формирање и опремање центара за посјетиоце на тврђавама у програмском подручју, увођење дигиталних садржаја на тврђавама на партнерским подручјима и одржавање заједничке манифестације под називом „Ноћ тврђава“ (цјелодневна манифестација са забавно-едукативним садржајем). Пројекат траје од 01.03.2020. do 28.02.2022. године.

Детаљније на: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

Пројекат је суфинансиран средствима ЕРДФ и ИПА II фондова Европске уније.

  • Пројекат се реализује уз помоћ Европске уније. Садржај свих производа насталих кроз пројекат је одговорност искључиво Града Бања Лука и не одражава ставове Европске уније.