Podaci o kvalitetu vazduha

Podaci o kvalitetu vazduha u Gradu Banjaluci

Raspoložive informacije i podaci za zagađujuće materije čije se koncentracije u vazduhu na području Grada Banjaluke mjere dostupni na sljedećim adresama:

Dnevni izvještaje RHMZRS-a, kao i upozorenja u slučaju potrebe za obavještavanjem javnosti, možete naći na stranici za servisne informacije sajta grada:

Arhiva