Подаци о квалитету ваздуха

Подаци о квалитету ваздуха у Граду Бањалуци

Расположиве информације и подаци за загађујуће материје чије се концентрације у ваздуху на подручју Града Бањалуке мјере доступни на сљедећим адресама:

Дневни извјештаје РХМЗРС-а, као и упозорења у случају потребе за обавјештавањем јавности, можете наћи на страници за сервисне информације сајта града:

Архива