Mladi

Home / Građani / Mladi

Na osnovu omladinske politike koja se na nivou jedinice lokalne samouprave donosi za period od pet godina, Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport Gradske uprave Grada Banja Luka na godišnjem nivou priprema akcione planove sprovođenja iste u skladu sa važećim pravilnicima po kojima se vrši raspodjela sredstva.

Riječ je o sljedećim pravilnicima:

  1. Pravilnik o upisu u Omladinski registar Grada Banja Luka;
  2. Pravilnik o dodjeli finansijskih sredstava za sufinansiranje pojedinačnih programskih aktivnosti omladinskih organizacija, organizacija za mlade, vrijednosnog razreda od 500 do 2.000KM;
  3. Pravilnik o sufinansiranju projekata omladinskih organizacija, organizacija za mlade putem Javnog poziva;
  4. Pravilnik o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći iz Budžeta Grada namijenjenih mladima (od 15 do 30 godina), članovima omladinskih organizacija, organizacija za mlade
  5. Pravilnik o sufinansiranju projekata omladinskih organizacija, organizacija za mlade i udruženja građana putem Javnog poziva u „Domu omladine („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 27/21)

Upis u Omladinski registar Grada Banja Luka je uslov da bi organizacija konkurisala na sredstva iz Budžeta Grada namjenjena za omladinsko organizovanje. Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport u skladu sa zakonom  vodi Omladinski registar Grada Banja Luka u elektronskoj formi, uz koji se vodi i Zbirka isprava u pisanom obliku. Obrasci i pravilnici, se nalaze u kategoriji USLUGE.

U Omladinski registar Grada Banja Luka do februara 2022. godine upisane su ukupno 43 organizacije.

Omladinska politika 2018-2022

Pogledaj

Omladinski registar

Pogledaj