Млади

Home / Грађани / Млади

На основу омладинске политике која се на нивоу јединице локалне самоуправе доноси за период од пет година, Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт Градске управе Града Бања Лука на годишњем нивоу припрема акционе планове спровођења исте у складу са важећим правилницима по којима се врши расподјела средства.

Ријеч је о сљедећим правилницима:

  1. Правилник о упису у Омладински регистар Града Бања Лука;
  2. Правилник о додјели финансијских средстава за суфинансирање појединачних програмских активности омладинских организација, организација за младе, вриједносног разреда од 500 до 2.000КМ;
  3. Правилник о суфинансирању пројеката омладинских организација, организација за младе путем Јавног позива;
  4. Правилник о додјели једнократних новчаних помоћи из Буџета Града намијењених младима (од 15 до 30 година), члановима омладинских организација, организација за младе
  5. Правилник о суфинансирању пројеката омладинских организација, организација за младе и удружења грађана путем Јавног позива у „Дому омладине („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 27/21)

Упис у Омладински регистар Града Бања Лука је услов да би организација конкурисала на средства из Буџета Града намјењена за омладинско организовање. Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт у складу са законом  води Омладински регистар Града Бања Лука у електронској форми, уз који се води и Збирка исправа у писаном облику. Обрасци и правилници, се налазе у категорији УСЛУГЕ.

У Омладински регистар Града Бања Лука до фебруара 2022. године уписане су укупно 43 организације.

Омладинска политика 2018-2022

Погледај

Омладински регистар

Погледај