Energetska efikasnost

Home / Građani / Energetska efikasnost

Grad Banja Luka je jedna od prvih lokalnih zajednica u BiH koja je pristupila inicijativi Evropske komisije potpisivanjem „Sporazuma gradonačelnika evropskih gradova“ (Covenant of Mayors). Na taj način, između ostalog, obavezala se i na smanjenje emisije ugljen dioksida (CO2) za 20% do 2020. godine, što će biti rezultat povećanja energetske efikasnosti za 20% i 20% udjela izvora obnovljive energije u kombinaciji sa drugim energijama (20:20:20).

Evropska unija (EU) je, donesenom odlukom 20:20:20, motivisala evropske gradove da se, u okviru „Sporazuma gradonačelnika evropskih gradova“, aktivno uključe u realizaciju postavljenih ciljeva.

U skladu s tim, Grad Banja Luka na sjednici Skupštini grada Banja Luka 2010. godine usvaja Održivi energetski akcioni plan Grada Banja Luka (SEAP), koji sadrži aktivnosti za sektor zgradarstva, saobraćaja, javne rasvjete, upravljanja otpadom, industrije i dr.

Sve veći problem u funkcionisanju lokalnih zajednica predstavlja potrošnja energije i promjene životne sredine uzrokovane ovom potrošnjom. Povećanjem potrošnje toplotne i električne energije proizvedenih u neobnovljivim izvorima ima za rezultat emisiju ugljen dioksida (CO2). Ugljen dioksid (CO2) je gas koji nastaje pri nepotpunom sagorijevanju fosilnih goriva i jedan je od glavnih uzročnika efekta „staklene bašte“. Problem ugljen dioksida (CO2) je naročito izražen u urbanim sredinama.

Okolnosti u cilju povećanja energetske efikasnosti, kao i predviđena materijalna sredstva za provođenje istih, u Održivom energetskom akcionom planu Grada Banja Luka (SEAP-u) bili su dosta nerealni i neadekvatni za sadašnju ekonomsku situaciju (ekonomska kriza, pad budžetskih prihoda, poplave koje su se desile u 2014. godini i dr). Isto tako, za pojedine projekte koji su bili predviđeni navedenim Održivim Akcionim planom tek 2015. godine ispunili su se zakonski uslovi za realizaciju istih.

Zbog toga, Odjeljenje za komunalne poslove i poslove saobraćaja pristupilo je reviziji, te izradi novog Akcionog plana energetske efikasnosti koji bi bio u skladu sa donesenom zakonskom regulativom iz oblasti energetske efikasnosti – Zakonom o energetskoj efikasnosti (Sl. glasnik, br. 59/13) ali i sa Akcionim planom energetske efikasnosti Republike Srpske, čiji je osnovni cilj smanjenje ukupne potrošnje energije za devet odsto do 2018. godine.

Akcioni plan energetske efikasnosti (APEE) Grada Banja Luka za period od 2016. do 2019. godine je urađen i usvojen 23. juna 2016. godine na Skupštini grada Banja Luka.

Energetska efikasnost predstavlja jednu novu oblast na području grada, kojoj će se u narednom periodu posvetiti više pažnje.

Kontakt

Odjeljenje za komunalne poslove
Maja Ćirić, dipl. inž. građ.
Telefon: 051/244-444 lok. 775
e-mail: maja.ciric@banjaluka.rs.ba

Održivi energetski akcioni plan Grada Banja Luka (SEAP)

Pogledaj

Akcioni plan energetske efikasnosti (APEE) Grada Banja Luka za period od 2016. do 2019.

Pogledaj

Zakonska regulativa

Pogledaj

Registar izdatih sertifikata

Pogledaj

Savjeti za uštedu i povećanje energetske efikasnosti

Pogledaj

Bojanka za najmlađe

Pogledaj