Град подржао реализацију четири пројекта за младе у Дому омладине

Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт обавјештава да су подржана четири пројекта, пријављена на Јавни позив за суфинансирање пројеката омладинских организација, организација за младе и удружења грађана путем Јавног позива у Дому омладине.

Комисија за одабир пројеката разматрала је и подржала четира пројекта, који су благовремени и комплетни у погледу тражене документације, те компатибилни са идејом и концептом ревитализације рада „Дома омладине“.

Појашњења ради, један од основних услова и критеријума за бодовање пријављених пројеката, подразумјевао је реализацију активности које ће се у континуитету спроводити од стране подржаних организација у току читаве године или на дужи временски период у Дому омладине.

Комисија је у складу са чланом 14. Правилника о суфинансирању пројеката омладинских организација, организација за младе и удружења грађана путем Јавног позива у Дому омладине, вредновала исте.

Oдлуком градоначелника о додјели средстава за суфинансирање пројеката омладинских организација, организација за младе и удружења грађана путем Јавног позива у „Дому омладине“, из Буџета Града Бања Лука у 2021. години подржано је суфинансирање четири пројекта у укупном износу од 42.000,00 KM.

Износи средстава одређени за подршку наведеним пројектима су у складу са оствареним бројем бодова и у складу са горе наведеним Правилником, а резултате можете погледати ОВДЈЕ.

Са изабраним омладинским организацијама, организацијама за младе и удружењима грађана, који ће реализовати предложене пројекте биће закључени уговори.

Подсјећамо, ове године по први пут – расписан је и јавни позив за суфинансирањње пројеката чија ће реализација бити у Дому омладине како би тај простор „оживио“ и младима понудио разноврсне садржаје.

Пројекти за Дом омладине, односили су се на сљедеће области: запошљавање младих; стамбена политика за младе; образовање, култура и физичка култура; здравље и социјална политика за младе; информисање младих; равноправност полова; кориштење слободног времена и партиципација у друштву; заштита животне средине и млади и особе са инвалидитетом у Бањој Луци. Суфинансирање је било могуће остварити у износу до 15.000 КМ по пројекту.