Доставите приједлоге или примједбе: У току расправа о Нацрту буџета Града за 2022. годину

У току је јавна расправа о Нацртu буџета Града Бања Лука за 2022. годину који износи 159.350.000 KМ.

Примједбе, сугестије и приједлози могу се доставити електронски путем и-мејл адресе: primjedbe@banjaluka.rs.ba, као и поштом на адресу: Градска управа Града Бања Лука, Трг српских владара бр. 1, са назнаком: Одјељење за финансије.

О термину и локацији јавне расправе са грађанством, јавност ће бити информисана путем званичне странице Града Бања Лука.

Јавна расправа о Нацрту буџета Града за 2022. годину почела је 19. новембра, а документ је достављен и савјетима Мјесних заједница на увид.

Нацрт буџета Града за 2022. годину можете ПОГЛЕДАТИ ОВДЈЕ.

 Фото: А. Чавић

Фото: А. Чавић