Позив спортским организацијама: До 1. јула предаја захтјева за финансијску подршку

Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт напомиње спортске организације да су до 1. јула отворена три јавна позива из области спорта, те позива оне који испуњавају услове да предају своје пријаве.

Оне спортске организације које не конкуришу на јавни позив неће моћи остварити могућност да буду разматране, односно у складу са оствареним резултатима подржане средствима из буџета Града у 2022. години.

Ријеч је о сљедећим позивима:

 

 Фото архива

Фото архива