Нова олакшица за грађане: Бања Лука даје бесплатне грађевинске дозволе, уштеде од 7.000 до 40.000 КМ

Бања Лука је увела нову олакшицу за своје грађане – бесплатне грађевинске дозволе у оквиру мјера подршке, по чему је јединствен град у Европи.

Одлука о субвенцијама накнаде за трошкове уређења градског грађевннског земљишта и ренте за индивидуалне стамбене објекте, коју је предложио градоначелник Драшко Станивуковић, јуче је ступила на снагу.

Овом одлуком дефинисано је да право на субвенцију остварује власник односно инвеститор за индивидуални стамбени објекат чија је бруто грађевинска површина до 200 метара квадратних.

Субвенција се утврђује у висини укупне вриједности обрачунатих трошкова уређења грађевинског земљишта и ренте, у рјешењу Одјељења за комуналне послове.

Наиме, трошкови уређења и рента, за индивидуални стамбени објекат, износе у зависности од зоне у којој се налази парцела на којој се планира градити објекат, од око 35 КМ по метру квадратном корисне површине објекта за шесту зону до око 200 КМ по метру квадратном корисне површине објекта за посебну зону.

Имајући у виду све горе наведено за индивидуални објекат, до 200 метара квадратних бруто грађевинске површине, оквирни трошкови, односно уштеда би била од 7.000 КМ до 40.000 КМ, у зависности од зоне у којој се планира градити објекат.

Пријем захтјева: Заинтересовани за бесплатне грађевинске дозволе захтјев могу да предају већ од наредне седмице. Прецизније, поноси се захтјев за локацијске услове, те након добијања истих захтјев за грађевинску дозволу (редовна процедура за изградњу објеката). Документација потребна за грађевинску дозволу је сљедећа: локацијски услови, пројектна документација, ревизија пројектне документације, доказ о ријешеним имовинско-правним односима и друге доказе утврђене посебним прописима.

Подсјећамо, због необјављивања одлука у Службеном гласнику на чекању је била примјена бројних важних одлука, међу којима и ова о бесплaтним грађевниским дозволама. Протекле седмице ријешен је овај проблем и почела је објава одлука које су три мјесеца биле на чекању.