Јавни позив: Пријавите пројекте за развој туризма

Град Бања Лука расписао је данас јавни позив за пријаву пројеката за развој туризма за суфинансирање из буџета на тему „Развој микролокација града Бање Луке с циљем промоције туризма“. Позив је отворен до 19. јула.

Циљ јавног позива је да се креирају и промовишу атрактивне микролокације у граду које доприносе стварању препознатљивог имиџа Бање Луке као туристичке дестинације.

На Јавни позив могу се пријавити удружења грађана која су регистрована код надлежног органа за обављање дјелатности туризма или са туризмом непосредно повезаних дјелатности (културне, спортске и остале сродне дјелатности које се могу туристички валоризовати) и  које имају сједиште или регистровану организациону јединицу на подручју Бање Луке.

Висина средстава која се могу додијелити по пројекту износи од 2.000 до 6.000 КМ, а удружење које конкурише на Јавни позив може пријавити један пројекат.

Пријаве на Јавни позив са потребном документацијом достављају се Одјељењу за културу, туризам и социјалну политику, путем пријемне канцеларије број 14 Градске управе Града Бања Лука,  у затвореној коверти, са назнаком: Јавни позив за пријаву пројеката за развој туризма за суфинансирање из буџета Града Бања Лука, број: 10-30-749/18 или путем поште – препоручено, на адресу, са назнаком за Јавни позив за пријаву пројеката за развој туризма за суфинансирање из буџета Града Бањалука, број: 10-30-749/18,  Град Бања Лука, Градска управа, Трг српских владара 1, Канцеларија бр. 14, 78 000 Бања Лука.

Све информације у вези са  позивом могу се добити путем телефона број: 051/244-444 локал 731, или директно, у канцеларији број 27.

Комплетан јавни позив и пратећу документацију погледајте овдје.