CIDEA: Uspješno završene dvije obuke

U okviru projekta „Jačanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje u sektorima prerada tekstila i kože“ koji implementira Gradska razvojna agencija, završene su dvije obuke – obuka na CAD sistemima u odjevnoj industriji i obuka za šivenje tekstila za prvu grupu kandidata.

U grupi za CAD sisteme, sedam kandidata je pohađalo i uspješno završilo obuku na Tehnološkom fakultetu, a trenutno se jedan kandidat zaposlio. Obuka je trajala 100 časova i kandidati su se obučavali za izradu konstrukcija za odjevne predmete, izradu krojne slike, kao i gradiranje i digitalizaciju krojnih dijelova u programskom paketu Optitex CAD.

Grupa od šest kandidata je uspješno završila obuku za šivenje tekstila u Školi učenika u privredi, koja se sastojala od 20 časova teoretske i 80 časova praktične nastave. Svi kandidati se trenutno nalaze na radu u preduzećima, koji prema projektu traje 30 časova. Nakon tog perioda, preduzeća će zaposliti kandidate ukoliko oni ispune tražene kriterijume.

Ovaj projekat finansira Evropska unija kroz program ILO – Međunarodna organizacija rada, a njegova ukupna vrijednost iznosi 64 593 €.

Projektom je predviđeno održavanje još četiri serije obuka – dvije za šivenje tekstila i dvije za šivenje kože. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane kandidate koji su nezaposleni, a žele da se obuče i zaposle u sektorima tekstil, koža i obuća, da se jave u Gradsku razvojnu agenciju na broj telefona 051/433-460, ili da prijave pošalju na adrese ana.beader@cidea.org, slavisa.lukic@cidea.org ili olivera.kovacevic@cidea.org.

Poziv ostaje otvoren do popunjavanja mjesta.