У четвртак јавне расправе о три регулациона плана

Одјељење за просторно уређење Градске управе, организоваће у четвртак, 3. децембра 2020. године, јавне расправе о сљедећим регуалционим плановима:

13.00 часова – нацрт измјена дијела Регулационог плана стамбеног насеља Чесма-Мађир 3 (односи се на простор огранка Улице Здравка Дејановића и ријеке Врбас, на к.ч. бр. 226, 227/1 и 227/2, к.о. Мађир (н.п.) у укупној површини од 0,62 ха);

13.30 часова – нацрт измјене дијела Регулационог плана стамбеног насеља Дракулић (односи се на простор уз Битољску улицу, на к.ч. 1037/1, 1038/1 и 1038/2, к.о. Дракулић (н.п.) у укупној површини од 0,13 ха);

14.00 часова – нацрт измјене дијела Регулационог плана стамбеног насеља Старчевица (односи се на простор у близини Тузланске улице, на земљиште означено као к.ч. 2441, 2442/11, 2442/12, 2442/13, 2443/1, те дијеловима к.ч.2442/1 и 2443/3, све к.о. Бања Лука 5 (н.п.) у укупној површини од 0,25 ха).

Јавне расправе ће бити одржане у сали Скупштине града, а надлежно одјељење позива стручну јавност, представнике инфраструктурних и других организација, као и сва заинтересована лица да присуствују јавним расправама, уз обавезно ношење личне заштитне опреме (маске).