У припреми план за смањење загађења

Град Бања Лука расписао је јавну набавку за израду акционог плана за смањење загађености ваздуха на подручју града.

Начелник Одјељења за комуналне послове Петар Билчар, прецизирао је да овај план треба да садржи податке о локацији, врсти и степену загађења, броју становника изложених загађењу, мјерним подацима, природи и процјени загађења, изворима загађења, анализу ситуације и факторе који су утицали на појаву повећаног загађења, те мјере за побољшање квалитета ваздуха.

  • Те мјере за бољи квалитет ваздуха требало би да садрже активности, носиоце активности, рок имплементације и предвиђен буџет – казао је Билчар.

Акционим планом биће обухваћен и обрађен начин примјене и рада дисперзионих модела на подручју града, приједлог поједностављења израде катастра загађивача, као и мјере за спречавање загађења.

  • Овај документ би требало да понуди приједлог локалних прописа који регулишу квалитет и рад малих ложишта и њихову контролу, затим приједлог методологије повезивања система индивидуалних објеката на централизовано снабдијевање топлотном енергијом, унапређење стања вреловодне мреже и осавремењавања система, као и одсумпоравање димних гасова – рекао је Бичар.

Такође, овај план би требало да предвиди мјере у вези са саобраћајем моторних возила, радовима на изградњи, радом индустријских постројења, употребом производа који садрже загађујуће материје и гријањем домаћинства, као и специфичне активности намијењене заштити осјетљивих група становништва, нарочито дјеце.