У понуди 38 локација за продају печеног кукуруза и лубеница

Јавни огласи о додјели укупно 38 локација за продају печеног кукуруза и лубеница, према критеријуму највишег износа, објављени су данас.

Када је ријеч о продаји печеног и куваног кукуруза, продаја ће бити организована на 15 локација у сљедећим улицама: Булевар војводе Живојина Мишића, Гундулићевој, Мајке Југовића, Драгише Васића, Краља Петра II Карађорђевића, Скендера Куленовића, Теодора Колокотрониса, угао Краља Петра I Карађорђевића и Патре, угао Ц. Лазара и С. Злопоглеђе и угао Југ Богдана и Церске.

Локације се додјељују на период од 15. јуна до 30. августа ове године, а пријавити се могу физичка лица са мјестом пребивалишта у Бањој Луци.

Оглас је отворен до 3. јуна, а можете га погледати овдје.

Оглас за лубенице

Укупно 23 локације на ширем градском подручју, на располагању су свим заинтересованим за продају лубеница. Локације ће бити додијељене путем јавног огласа, према критеријуму највишег износа.

Како је наведено у огласу, локације се додјељују у трајању од 60 дана, у  периоду од 15. јуна до 30. августа.

Једно лице може да поднесе пријаву само за једну локацију.

Понуде се предају лично, уз предочену личну карту, у канцеларији број 14 у Градској управи Града Бања Лука.

Рок за подношење пријава је 4. јун, до 10 часова. Потпуна понуда подразумијева затворену коверту у којој се налази попуњена и потписана пријава са траженим прилозима и назнаком: ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ ЛУБЕНИЦА- НЕ ОТВАРАЈ те ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (на другој страни).

Отварање понуда, уз присуство заинтересованих понуђача, биће одржано 5.јуна, у сали  број 238/IIспрат  у Градској управи, у 09:30 часова.

Комплетан јавни оглас погледајте овдје.