Утврђена ранг-листа понуђача за продају кестења

Комисија за провођење поступка јавног огласа за додјелу локација за привремено заузимање јавне површине за постављање покретних штандова за продају кестења, према критеријуму највишег износа, утврдила је ранг-листу понуђача.

У складу са Одлуком у комуналном реду корисници јавне површине дужни су да прије почетка обављања дјелатности на јавној површини прибаве одобрење за обављање дјелатности уколико наведено одобрење немају; да на одобреној локацији обављају само ону дјелатност за коју је издато одобрење; да одржавају чистоћу на локацији која им је одобрена и да се придржавају услова одређених у одобрењу за заузимање јавне површине.

Ранг-листу можете погледати овдје.