Ускоро и друга фаза обнове Банског двора: На реду фасада и освјетљење

Град Бања Лука расписаће током наредне седмице тендер за избор извођача радова за санацију и рестаурацију фасаде и декоративног освјетљења на Банском двору.

Према пројекцијама, процијењена вриједност радова је 1,7 милиона КМ, без ПДВ-а. Како су навели из надлежног Одјељења за комуналне послове, извођач који прође на тендеру имаће рок до 150 дана за завршетак цијелог посла.

Од радова на објекту Банског двора, пројектом је, између осталог, предвиђена рестаурација фасаде и надвишења атике изнад улазних врата главне и бочне фасаде, затим рестаурација скулптура, обнова столарије и то замјена свих прозора, док се улазна врата рестаурирају, конзерваторско-рестаураторски радови на камену, поправка степеништа, радови на балконима, демонтажа статуа до простора гдје ће се изводити њихова конзервација, те санација декоративног освјетљења.

Како је наведено у допуњеном пројекту санације и рестаурације фасаде Банског двора, који је урадио Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет из Бање Луке, с обзиром на архитектонску, историјску, културну и урбанистичку вриједност објекта Банског двора,  његов значај и улогу у граду, приступ санацији, а посебно рестаурацији био је крајње одговоран и надасве деликатан задатак.

„Свака интервенција на објектима градитељског насљеђа увијек је сложен процес, који нужно имплицира свестрана проучавања све расположиве архивске грађе, историографије и наравно детаљну опсервацију данашњег стања објекта. Пажљивим детектовањем елемената битних за архитектонско рјешавање фасада, пројекат санације и рестаурације фасада у цијелости је базиран на релевантним егзактним елементима обраде фасаде и фасадне пластике“, наводи се у овом пројекту.

Обнова фасаде и освјетљења је друга фаза свеобухватне реконструкције најзначајаније културне установе у граду, за коју је, уз помоћ Владе РС, обезбјеђено 2,5 милиона КМ.

Прва фаза, која подразумијева обнову кровишта, је у току. Вриједност ових радова је око 514.000 КМ, а изводи их предузеће „Кото“ из Београда. Иначе, обнова крова је била приоритет јер је објекат био изложен пропадању због прокишњавања. Кровни покривач биће бакарни, како би кровиште задржало аутентичан изглед.