Три регулациона плана на јавном увиду од 30. априла

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да ће од 30. априла до 30. маја 2019. године на јавном увиду бити сљедећи регулациони планови:

  • Нацрт о изради измјене дијела Регулационог плана „Пријечани“

Нацртом плана обухваћен је простор који се налази између ријеке Врбас и Хиландарске улице (главна саобраћајница кроз насеље Пријечани), а односи се на земљиште означено као к.ч.број 946/1, 946/2, 947/1, 947/2, 948 и 949 к.о. Пријечани (н.п), поврини од 0,66 ха и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа Центар за пројектовање и консалтинг „ЦПК“ Бања Лука – Церска улица број 2, у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Пријечани, сваког радно дана од 8.00 до 16.00 часова.

  • Нацрт о изради измјене дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра

Нацртом плана обухваћен је простор који се налази у Улици Драгана Бубића, а односи се на земљиште означено као к.ч.бр. 1915/1 и дио 1913/3 к.о. Буџак (н.п.), површини 821 квадратни метар и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа „Рутинг“ Бања Лука – Улица Првог крајишког корпуса број 16, у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Росуље, сваког радног дана од 8.00 до 16.00 часова.

  •  Нацрт о изради измјене дијела Регулационог плана за простор „Новаковићи-Вујиновићи“ секција А, Б, Ц

Нацртом плана обухваћен је простор који се налази уз поток Вујиновићи, а односи се на к.ч. број 620 и 622/2 к.о Вујиновићи (н.п.), површини 0,31 ха и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа Центар за пројектовање и консалтинг „ЦПК“ Бања Лука – Церка улица број 2, у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Залужани, сваког радног дана, од 8.00 до 16.00 часова,

Нацрти планова су објављен и на овој интернет страници.

За вријеме трајања јавног увида, свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на нацрт, уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће нацрт бити изложен или доставити у форми дописа Градској управи Града Бања Лука – Одјељењу за просторно уређење .