Стратегијa развоја града за десетогодишњи период

Скупштина Града Бања Лука усвојила је нову Стратегију развоја Бање Луке у периоду 2018-2027. године. Овај кључни стратешко-плански документ усмјераваће и подстицати будући раст и развој града са циљем остваривања визије развоја – Бања Лука као главни град, регионални центар и модеран европски град, те средина са повољним амбијентом за пословање, град савремених технологија и зеленила. Град са перспективом развоја, град активних грађана, економски развијен, инфраструктурно и комунално повезан изнутра и извана, са богатим културним, спортским и туристичким садржајима, угодан за живот, са здравом и заштићеном животном средином.

Новом Стратегијом развоја дефинисана су четири стратешка циља. Првим циљем – град са повољним пословним окружењем, жели се унаприједити пословно окружење, са јаком и конкурентном привредом и растом домаћих и страних инвестиција. Други циљ је град учинити модерном, урбаном средином, заснованом на концепту „паметних градова“. Трећи стратешки циљ и концепт „зеленог града“ подразумјевају еколошки одржив, комунално опремљен, енергетски ефикасан и безбједан град, док је четврти стратешки циљ – Бања Лука као препознатљив регионални, образовни, здравстевни, културни, спортски и центар унапређене социјалне инклузије.

– Нова Стратегија развоја Града припремана је годину дана и израђена у складу са методологијом за интегрисано планирање локалног развоја (МиПРО). У изради овог документа учествовало је много социо-економских актера, кључних за развој града. Током процеса израде стратегије, формирано је и Партнерство за развој града, у виду партиципативног механизма заједнице у управљању локалним развојем. Партнерство за развој броји преко стотину представника јавног сектора, привреде и сектора цивилног друштва који ће наставити сарадњу са Градом и кроз процес реализације, праћења и ажурирања Стратегије развоја – кажу у Одјељењу за локални економски развој.

Усвајањем нове Стратегије развоја Града креирана је основа за унапређење система стратешког планирања у Градској управи, те стварање ефикасног система за праћење и вредновање њене имплементације у функцији стратешког управљања развојем у наредном периоду.

Стратегијом развоја је утврђено 207 пројеката и мјера са процијењеном вриједношћу од око 338 милиона КМ која се планирају обезбиједити из буџетских средстава, али и из екстерних извора, посебно кроз сарадњу са републичким нивоом власти, донаторима и  приватним сектором.