Стипендије за 1.308 ученика: Подјела рјешења по школама

У текућој школској 2020/2021. години, Град ће стипендирати 1.308 ученика средњих школа, који ће рјешења о стипендирању током наредних дана добити у својим школама.

-Право на стипендију по основу успјеха остварило је 758 ученика, за дефицитарно занимање 62 ученика и право на стипендију по основу социјалног статуса 488 ученика. Подјела рјешења биће организована по школама с обзиром на то да се оваква пракса показала оправданом јер се за краћи временски период обави уручење рјешења и ученици не одлазе са наставе – истакли су у Одјељењу за образовање, здравство, омладину и спорт.

За школску 2020/2021. годину утврђена су средства за стипендирање ученика средњих школа и студената првог циклуса на високошколским установама у висини до 1,6 милиона КМ. Износ појединачних стипендија је остао непромијењен и према социјалном статусу и успјеху износи 80 КМ за ученике и 130 КМ за студенте, а за дефицитарна занимања износе 160 КМ за ученике односно 250 за студенте.

Исплата прве рате стипендија за ученике, за школску 2020/2021. годину планирана је у децембру, у укупној транши од 109.600 КМ.

Студентски захтјеви

У надлежном одјељењу у току је обрада захтјева за студентске стипендије, који су пристигли на конкурс затворен 18. новембра.

 Фото архива

Фото архива