Санација клизишта на Врбасу у три фазе

Клизиште на лијевој обали Врбаса, у насељу Кочићев вијенац, биће привремено санирано до краја ове године, како би се спријечило даље клизање тла, потврђено је у Одјељењу за саобраћај и путеве.

У Одјељењу истичу да су, након појаве клизишта, анагажовали пројектантску кућу „Ибис инжињеринг“ која је израдила приједлог санације.

Према овом приједлогу, клизиште ће бити санирано до наредног љета, и то у три фазе.

Прва фаза подразумијева геодетско снимање подручја клизишта и корита Врбаса, детаљна  геолошка истраживања и израду хидрауличког модела струјања воде. Ова фаза требала би бити готова до краја октобра ове године.

У другој фази, до краја године, предложено је извођење привремених санационих радова како би се зауставио даљи процес клизања терена као и израда „напера“ због спречавања даље ерозије обале.

У трећој фази, предвиђа се коначна санација обале и враћање корита Врбаса у првобитно стање, до љета 2020. године.

-Већ наредне седмице, биће одржан састанак са представницима Одјељења за комуналне послове и „Вода Српске“ како би се могли договорити даљи кораци на санацији клизишта- истичу у Одјељењу за саобраћај и путеве.