Регулациони планови – јавна расправа и јавни увид

Одјељење за просторно уређење Градске управе организује јавну расправу о нацрту Регулационог плана за интерполацију друштвених садржаја на ужем подручју града Бање Луке, у дијелу који се односи на микролокалитет 7 – између Алеје Светог Саве, Улице Васе Пелагића и огранка Улице Николе Пашића.

 Јавна расправа ће бити одржана 2. априла 2019. године са почетком у 12.00 часова у сали Скупштине града Бање Луке. Надлежно одјељење позива стручну јавност, представнике инфраструктурних и других организација, као и сва заинтересована лица да присуствују  јавној расправи.

– Јавна расправа за наведени микролокалитет организује се због техничке грешке у првом и другом обавјештењу за јавност о поновном излагању нацрта на јавни увид у којим није била прецизирана адреса седмог микролокалитета – наводе из Одјељења за просторно уређење.

На јавном увиду нацрт измјене дијела РП „Центар – исток“

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да је нацрт о изради измјене дијела Регулационог плана „Центар – исток“ изложен на јавни увид у преиоду од 15. марта до 15. априла 2019. године.

Нацртом плана обухваћен је простор који се налази на углу улица Милана Ракића и Николе Пашића, а односи се на к.ч.бр. 4158/1, 4158/2 и 4159 к.о. Бања Лука 7 ( н.п. ), површине 0,11 ха

(1.056 м2) и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа Центар за пројектовање и консалтинг „ЦПК“ Бања Лука – Церска број 2, у просторијама Градске управе и просторијама МЗ Центар 1, сваког радног дана у времену од 8.00 до 16.00 часова.  Нацрт плана биће објављен и на овој интернет страници.

За вријеме трајања јавног увида, све до 15. априла 2019. године, свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на нацрт, уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће нацрт бити изложен, или их доставити у форми дописа Градској управи – Одјељењу за просторно уређење.