Развој нових садржаја на тврђавама: Представљени капацитети Кастела

Представници Града Бања Лука учествовали су у раду конференције организоване поводом почетка пројекта „Унапређење заједничке туристичке понуде на тврђавама – FORTITUDE“, током које је представљен и Кастел, као једна од тврђава на којој ће бити реализоване пројектне активности.

Конференција је одржана јуче у Шибенику на тврђави Св. Миховила, док су градови партнери на пројекту, међу којима и Бања Лука, због епидемиолошких разлога, присуствовали путем видео позива.

Пројекат FORTITUDE, који је подржан кроз програм Intereg IPA Хрватска- Босна и Херцеговина- Црна Гора, има за циљ развити нове садржаје на историјским тврђавама и на тај начин обогатити њихову културно-туристичку понуду.

Град Бања Лука је партнер у конзорцијуму на овом пројекту, чији је носилац ЈУ Тврђаве културе Шибеник у сарадњи са локалним управама Херцег Новог, Бара и Карловца.

Посебна активност пројекта је организација манифестације под радним називом „Ноћ тврђава“, која има за циљ умрежити тврђаве на прекограничном подручју и на тај начин промовисати и посјетиоцима приближити значај тог врииједног културног насљеђа за развој културног туризма у програмском подручју.

Укупан буџет пројекта је 1.618.438,72 евра, а пројекат се финансира из средстава ERDF и IPA II средстава.  Буџет додијељен Граду Бањој Луци износи 230.055 евра, од чега Град има обавезу суфинансирања у износу од 15 одсто.