Просторно уређење: Позив за достављање приједлога

Из Одјељења за просторно уређење обавјештавају јавност да је на сједници Скупштине града Бања Лука одржаној 12. јуна донесена Одлука о измјени дијела Регулационог плана за простор између улица Булевар цара Душана, Омладинске, Радоја Домановића, Бранка Мораче, Патре, Теодора Колокотрониса и лијеве обале ријеке Врбас – радни назив „Југ 7“ (Сл.гл. Града Бања Лука број  21/19).

Измјеном Плана биће обухваћен простор између улица Патријарха Макарија Соколовића, Теодора Колокотрониса и Патре, у непосредној близини Електротехничког факултета и тврђаве Кастел, а односи се на земљиште означено као к.ч. 816/9 К.О. Бања Лука 7. Укупна површина обухвата измјене Плана је 0,19 хектара и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе и просторијама Мјесне заједнице Булевар, 15 дана од дана објављивања. Обухват Плана објављен је и на овој интернет страници.

Из овог одјељења позивају заинтересована лица, власнике некретнина, кориснике простора и учеснике у његовој изградњи и уређивању да доставе своје приједлоге и сугестије на одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву.

Приједлози и сугестије могу се доставити Градској управи – Одјељењу за просторно уређење у форми дописа до 15.августа ове године.