Просторно уређење: Позив за доставу приједлога

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да су на сједници Скупштине града Бања Лука, одржаној 24. и 25. јуна 2020. године, донесене сљедеће одлуке:

 

  • Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана „Малта 1“  

Измјеном Плана биће обухваћен простор уз Улицу краља Петра II Карађорђевића, а односи се на к.ч.бр. 822 и 823/1, к.о. Бањалука 6 (н.п.), у укупној површини од 0,15 хектара и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе Града Бања Лука и просторијама Мјесне заједнице Росуље, 15 дана од дана објављивања.

  • Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана Паприковац-ПетрићевацзонаБ

Измјеном Плана биће обухваћен простор уз Његошеву улицу, а односи се на  к.ч.бр. 1091/1 и 1092/2, к.о. Петрићевац 2 (н.п.), у укупној површини од 776м2 и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе Града Бањалука и просторијама Мјесне заједнице Петрићевац, 15 дана од дана објављивања.

  • Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана Паприковац-Петрићевац– секција „Ц“, „Е“, „Ф“, „Г“ и „Х“

Измјеном Плана биће обухваћен простор уз улицу Ранка Шипке, а односи се на  к.ч.бр. 641 к.о. Бањалука 7 (н.п.), у укупној површини од 633м2 и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе Града Бањалука и просторијама Мјесне заједнице Паприковац, 15 дана од дана објављивања.

  • Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра у Бањалуци

Измјеном Плана биће обухваћен простор уз улицу Књаза Милоша, а односи се на комплекс Пољопривредне школе, у укупној површини од 4,26 хектара и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе Града Бањалука и просторијама Мјесне заједнице Лазарево 2, 15 дана од дана објављивања.

  • Одлука о изради ревизије Измјене регулационог плана дијела комплекса између улица Партизанских авијатичара, Пиланске улице, жељезничке пруге „Суња – Добој“ и комплекса ЈНА

Ревизијом Плана биће обухваћен простор између Булевара српске војске, Пиланске улице, жељезничке пруге „Суња – Добој“ и новопланиране саобраћајнице, у укупној површини од 13.01 ха и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе Града Бањалука и просторијама мјесних заједница „ Лазарево 1“ и  „Борик 2“, 15 дана од дана објављивања.

Обухвати свих планова објављени су на овој интернет страници.

Из ресорног одјељења позвали су сва заинтересована лица, власнике некретнина, кориснике простора и учеснике у његовој изградњи и уређивању да доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву.

Приједлози и сугестије могу се доставити Градској управи Града Бања Лука – Одјељењу за просторно уређење у форми дописа до 14. августа 2020. године.