Просторно уређење: Позив за доставу приједлога

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да је на сједници Скупштине града Бањалука одржаној 11.децембра 2019.год. донесена Одлука о изради ревизије Регулационог плана за саобраћајно чвориште код „Кастела“ (Сл. гл. Града Бањалука бр. 41/19).

Ревизијом Плана биће обухваћен простор између: Булевара цара Душана, ул. Војводе Момчила, Браће Мажар и мајке Марије, Краља Петра I Карађорђевића, Здравка Челара, Теодора Колокотрониса, Патре, ријеке Врбас, Мачванске улице, ул. Царице Милице, Булевара војводе Степе Степановића, сјеверне границе комплекса Универзитета у Бањалуци (до улице Мајке Југовића), ул.Слободана Кокановића, Милана Ракића, Горана Радуловића Бимбе и Тржничке улице, у укупној површини од 23,28 хектара и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе и просторијама мјесних заједница Центар 1, Булевар и Обилићево 1, 15 дана од дана објављивања. Обухват Плана објављен је и на овој интернет страници.

Из одјељења су позвали заинтересована лица, власнике некретнина, кориснике простора и учеснике у његовој изградњи и уређивању да доставе своје приједлге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву.

Приједлози и сугестије могу се доставити Градској управи – Одјељењу за просторно уређење у форми дописа до 15. јанура 2020.године.