Постављена додатна саобраћајна сигнализација у Мотикама

У насељу Мотике, односно улицама краља Александра I Карађорђевића и Илинданској, постављена је додатна саобраћајна сигнализација, а у циљу повећања нивоа безбједности свих учесника у саобраћају.

-Брзина кретања возила ограничена је на 40 km/h, а на цијелој дионици постављено је око 50 саобраћајних знакова, а све у циљу додатног упозоравања на кретање пјешака коловозом и већу пажњу – казали су у надлежном Одјељењу за саобраћај и путеве.

Како су навели, ове мјере су предузели из разлога што и поред тога што је дозвољена брзина у насељу 50 km/h, возачи возе већом брзином која није прилагођена особинама и стању пута, што додатно нарушава безбједност саобраћаја.

-Пјешаци су у наведеном насељу због непостојања посебне површине за њихово кретање, принуђени да се чешће крећу коловозом, тако да је било потребно поставити додатну саобраћајну сигнализацију. Завршене активности представљају приоритетне мјере, а у току су активности на дугогорочном рјешавању проблема у насељу Мотике – навели су из ресорног одјељења.

Стратегијом развоја локалних путева и улица, коју је усвојила Скупштина Града, пут за Мотике представља једну од стратешких саобраћајница на подручју Града.

-С тим у вези, у току је пројектовање прве фазе изградње наведене саобраћајнице у дужини од 1.200 метара, а посебна пажња биће посвећена тротоарима и изградњи угибалишта односно стајалишта за возила јавног превоза путника изван коловоза. Упоредо са овим пројектом, проводи се активност на изградњи окретнице за аутобусе, и то након стајалишта „Раковац задруга“ (посљедње стајалиште на линији 13П Обилићево – Петрићевац) – закључили су из Одјељења за саобраћај и путеве.