Поновљен јавни позив за достављање понуда за простор МЗ Петрићевац

Одјељење за општу управу Градске управе Града Бања Лука oбјавило је данас поновљени јавни позив за достављање понуда за давање у закуп пословног простора за рад мјесне заједнице Петрићевац.

Ранији позив, надлежна комисија је прогласила неуспјелим јер ниједна достављена понуда није испунила услове потребне за рад мјесне заједнице. Стога је комисија предложила поновно расписивање јавног позива.

Како је наведно у позиву објављеном данас, понуђачи су дужни у понуди навести износ закупнине за пословни простор по 1 м2, са приједлогом плаћања режијских трошкова (струја, вода и загријавање простора), а што ће детаљно бити регулисано Уговором о закупу пословног простора.

Понуде је потребно доставити до 4. априла на адресу: Град Бања Лука, Градска управа, Одјељење за општу управу (са назнаком: „Понуда за закуп пословног простора. Не отварај.“).

Јавни позив

Погледај