Позив удружењима: Пријавите пројекте из области културног стваралаштва

Јавни позив за суфинансирање пројектних активности удружења из области културног стваралаштва расписан је данас.

Јавни позив се односи на сљедеће области: ликовног стваралаштва, музичко – сценског стваралаштва, филмске умјетности и аудио-визуелних програма, позоришне умјетности и књижевног стваралаштва.

Висина средстава која се могу додијелити по пројекту износи од 1.000 до 4.000 КМ, а удружење које конкурише на Јавни позив може пријавити један пројекат.

Пријаве на Јавни позив са потребном документацијом достављају се Одјељењу за културу, туризам и социјалну политику, путем Пријемне канцеларије Градске управе Града Бања Лука, у канцеларију 14, у затвореној коверти, са назнаком: Јавни позив за суфинансирање пројектних активности удружења из области културног стваралаштва, број: 10-65-8/18 или путем поште – препоручено, на адресу: Град Бања Лука, Градска управа, Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, Трг српских владара 1, 78 000 Бања Лука.

Јавни позив отворен је до 2. марта, а све детаљније информације заинтересовани могу добити путем телефона број: 051/244-444, локал  758, или директно, у канцеларији број 26.